Чернюк Ніна Іванівна

канд.філол.н., доцент

кафедра теорії та практики перекладу

тел. (0542) 68-78-81

кімната ЕТ-127

ОСВІТА ТА КАР‘ЄРА

У 1959 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського. Кваліфікація: учитель англійської та української мови. У 1958 році почала працювати учителькою англійської мови у Висоцькій восьмирічній школі Любомльського району Волинської обл. 1961-1963 рр. – вчителька англійської мови Березівської СШ Чернівецького р-ну Вінницької обл. 1963-1964 рр. – вчителька англійської мови Бердичівської СШ №3 Житомирської обл.

В 1964 р. пройшла по конкурсу на посаду викладача англійської мови Сумського державного педагогічного інституту ім.  А.С. Макаренка.

1969, 1970 – навчання в Київському інституті іноземних мов : Вищі педагогічні курси.

1978 – захистила кандидатську дисертацію по філології: «Количественные отношения в системе имени английского языка» в Московському педагогічному інституті ім. В.І. Леніна.

1980-1985 – Декан факультету англійської мови Сумського державного педагогічного інституту ім.  А.С. Макаренка.

З 1996 р. – доцент кафедри перекладу СумДУ.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

 1. Практика англійської мови 5 курс.

 2. Практика перекладу (англ.мова) 5 курс.

 3. Теоретична граматика 2 курс.

 4. Граматичні проблеми перекладу 2 курс.

 5. Основи наукових досліджень 3 курс.

 6. Юридична філологія 4 курс.

 7. Усний переклад 5 курс.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Граматичні проблеми перекладу, фонетичні аспекти англійської мови: кількісні відношення: англо-українські кореляти, специфіка усного перекладу та ін.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Виконує роботу завідувача секції практики англійської мови 5 курсу, є членом редколегії університетського лінгвістичного журналу «Філологічні трактати».

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Диференція ідентичних форм в англійській мові. Методичні вказівки / Укладач Н.І.Чернюк. - Суми:Вид-во СумДУ,2008. – 43 с.

 2. Теоретична фонетика. Методичні вказівки / Укладач Н.І.Чернюк. - Суми:Вид-во СумДУ,2008. – 38 с.

 3. Усний переклад. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усний переклад» вказівки / Укладач Н.І.Чернюк. - Суми:Вид-во СумДУ,2010. – 40 с.

 4. Числівник англійської мови. Навч.посібник / С.О. Швачко, С.В. Баранова,           І.К. Кобякова, Н.І. Чернюк  та ін. - Суми: СумДУ, 2010.-171 с.
   ttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753

Статті:

 1. Квантитативні аспекти неоднорідної збірності / Н.І. Чернюк // Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008.-  С.124-126. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1588

 2. «Несанкціоновані» паузи: аспекти усного перекладу / Н.І. Чернюк // Філологічні трактати – 2010. - Том 2.  - № 3-4, – Суми: Вид-во СумДУ., 2009. - С. 120 – 124. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/912

 3. Полілексемна екстеріоризація кількості (на матеріалі іменникових словосполучень із квантитативними компонентами) / Н. І. Чернюк // Філологічні трактати. - 2010. - Т. 2, № 3. - С. 123-127. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4211

 4. Прагматична орієнтованість абстрагування/деабстрагування в англомовному дискурсі / Н.І.Чернюк// Філологічні трактати. – Т.4, №3‘2012. – С.78-83. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30104

Тези:

 1. Міжкультурна специфіка паремій / Н.І. Чернюк, О. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2008. - C.63-64.

 2. Кореляція активного та пасивного стану в англійській мові / Н.І. Чернюк, Ю. Цирцен // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. - Суми: Вид-во СумДУ.  – 2008. - C.44.

 3. Репрезентація в національних культурах гендерних аспектів в міжособовому спілкуванні / Н.І. Чернюк, А.Мазур // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. - Суми: Вид-во СумДУ. – 2008. - C.72.

 4. Квантитативний аспект англійських субстантив антів / Н.І. Чернюк // Методологічні проблеми сучасного перекладу Матеріали VIII Міжнародної науково-методологічної конференції. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

 5. Квантитативна суть деяких субстантивів / Н.І. Чернюк // Методологічні проблеми сучасного перекладу Матеріали VIII Міжнародної науково-методологічної конференції. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

 6. Диверсифікаційна варіативність англійської мови поза межами Великобританії / Н.І. Чернюк,  В. Підлуцька // Методологічні проблеми сучасного перекладу Матеріали VIII Міжнародної науково-методологічної конференції.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.

 7. Засоби передачі невпевненості в англійській мові / Н.І. Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.92-93.

 8. Соціокультурний компонент лексики з позначенням кольору та його вираження  фразеології англійської мови / Н.І. Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конфе-ренції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 р.) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.103-104.

 9. Феномен конкретизації та абстрагування в сфері іменника в англійській мові       /Н.І. Чернюк, Ю.О. Лущикова// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 р.) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.115.

 10. Специфіка військової лексики в англійській мові /Н.І. Чернюк, Л. А. Волік // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.7-9.

 11. Фразові дієслова як феномен англійської мови /Н.І. Чернюк, О.С. Кіржаєва // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.13-15.

 12. Засоби передачі негативної оцінки в англійській мові /Н.І. Чернюк, О.А. Ніженець // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.21-22.

 13. Концептуалізація і категоризація мовчання /Н.І. Чернюк, А.В.Якубович // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.27-28.

 14. Перекладацькі аспекти заперечення в англійській та німецькій мовах /Н.І. Чернюк, І.Ю.Зимогляд // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С. 48-49.

 15. Специфіка передачі українською мовою варіантів англійської мови поза межами Великобританії /Н.І. Чернюк, В.І. Підлуцька  // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.71-73.

 16. Квантитативні визначники англійської мови в перекладі на українську        /       Н.І. Чернюк, В.П. Пронь  // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.73-75.

 17. Конфліктна мовленнєва взаємодія (агресивний стиль спілкування) /Н.І. Чернюк, В.А.Крикун  // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.98-100.

 18.  Типологія концептів у казковому дискурсі (на матеріалі англійських та українських казок) /Н.І. Чернюк, Г.А. Масько// Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.102-104.

 19. Статус концептів у домені культурології /Н.І. Чернюк, А.А.Бацман  // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації», м.Суми, 25-27 листопада 2010 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 145 с.- С.133-135.

 20. Специфіка військової лексики в англійській мові /Н.І. Чернюк, Л. А. Волік //  Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДу, 2011. - 203 с.- С.7-8.

 21. Засоби передачі негативної оцінки в англійській мові /Н.І. Чернюк, О. А. Ніженець //  Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.- С.52-53.

 22. Фразові слова як феномен англійської мови /Н.І. Чернюк, О.С. Кіржаєва //  Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.- С.27-28.

 23. Конфліктна мовленнєва взаємодія (агресивний стиль спілкування) /Н.І. Чернюк, А.А. Крикун  //  Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.- С.36.

 24. Вираження невербальних компонентів спілкування в текстах /Н.І. Чернюк,  А.В.Лапіна  //  Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. - 203 с.- С.37-38.

 25. Репрезентація іменникових ад‘юнктів в англійській мові /Н.І. Чернюк,  О.С.Афакова  //  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 19-20 квітня 2012 року). Частина І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. - 206 с.- С.5-7.