Костель Сергій Вікторович

Асистент кафедри електроніки і комп'ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: eikt@ukr.net

Освіта

2007-2010рр.: аспірантура в Сумському державному університеті, кафедра електроніки і комп’ютерної техніки, напрямок підготовки 05.13.06 – інформаційні технології.

2002-2007рр.: Сумський державний університет, Фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні системи».

Досвід викладання

Є викладачем таких навчальних дисциплін: «Архітектура ЕОМ», «Метрологія», «Мікропроцесорна техніка», «Системи передачі даних», «Системи відображення інформації», «Цифрові автомати», «Мікропроцесорні системи», «Мікропроцесорні пристрої», «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура ЕОМ» (англійською мовою).

Список основних публікацій

 1. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Вычисление числа сочетаний в биномиальных системах кодирования // 12-й международный молодежный форум "Радіоелектроніка і молодь в XXIст." – Харьков: ХНУРЕ, 2008. – c.

 2. Борисенко А.А., Кулик И.А., Костель С.В., Горячев А.Е. Защита информации на основе биномиальных чисел // Международная научная конференция "Теория  и методы обработки сигналов" – Киев: НАУ, 2008. – c. 19-20

 3. Борисенко А.А., Гриненко В.В., Горячев А.Е., Костель С.В., Петров В.В. Биномиальные счетные устройства // "Вісник СумДУ", №1, 2008. – c. 147-157

 4. Кулик И.А., Чередниченко В.Б., Костель С.В. Алгоритм генерирования двоичных биномиальных чисел на основе минимальных систем кодообразующих ограничений // "Вісник СумДУ", №2, 2008. – c. 45-52

 5. Кулик И.А., Костель С.В. Сжатие бинарных изображений на основе биномиальных чисел // Друга науково-практична конференція "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації" – Вінниця: ВНТУ, 2009. – c. 146-147

 6. Кулик И.А., Костель С.В., Постолатий В.В. Быстродействующий алгоритм вычисления номера равновесной комбинации // Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" – Київ: КПІ, 2009. – c. 52-53

 7. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Использование биномиальных чисел для сжатия бинарных изображений // "Вісник СумДУ", №2, 2009. – c. 29-37

 8. Борисенко А.А., Кулик И.А., Костель С.В. Защита информации на основе биномиальных чисел // "Системи обробки інформації", Випуск 7(79) – Харків: Університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 2009. – c.132-133

 9. Борисенко А.А., Кулик И.А., Костель С.В. Сжатие бинарных изображений на основе биномиальных чисел // Міжнародний симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО –ХХХV)" – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – c.78-82

 10. Горячев А.Е., Костель С.В. Устройство генерации факториальных чисел // Международная научно-практическая конференция "ИНФОТЕХ – 2009" – Севастополь: СевНТУ, 2009. – c. 13-14

 11. Кулик И.А., Костель С.В., Горячев А.Е. Быстродействующий алгоритм вычисления номера равновесной комбинации // Друга міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті (ІСПО)" – Суми: СумДУ, 2009. – c. 42-43

 12. Кулик И.А., Костель С.В. Система сжатия информации на основе биномиальных чисел // Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии и компьютерная инженерия" – Винница: ВНТУ, 2010. – c. 100-101

 13. Кулик И.А., Костель С.В., Протасова Е.А. Устройство сжатия информации на основе биномиальных чисел // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів – Суми: СумДУ, 2010. – c. 66

 14. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Формирование квазиравновесных кодов на основе двоичных биномиальных чисел // "Вісник СумДУ", №1, 2010. – c. 134-142

 15. Borisenko O.A., Kulyk I.A., Kostel S.V. Image compression based on binomial numbers // "Statistical methods of signal and data processing (SMSDP-2010)" – Kiev: NAU, 2010. – s. 164-165

 16. Кулик И.А., Костель С.В. Быстродействующий метод биномиального нумерационного кодирования // "Автоматизированные системы управления и приборы автоматики", Выпуск 149, -  Харьков: ХНУРЕ, 2009. – c. 66-76

 17. Olexiy Borisenko, Igor Kulyk, Sergiy Kostel, Olena Skordina. Binary image compression based on binomial numbers // Bulletin, Mathematics-Informatics-Physics Series, Vol. LXII, №2 – Romania: Petroleum – Gas University of Ploiesti, 2010. – p.1-12

 18. Костель С.В., Вовк Д.А. Компактное представление таблицы биномиальных коэффициентов// Науково-технічна конференція "Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ-2011)" – Суми: СумДУ, 2011. - С.136

 19. Борисенко А.А., Кулик И.А., Костель С.В. Адаптивный метод передачи данных на основе биномиальных кодов // Друга науково-практична конференція "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації" – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 16-17

 20. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Определение ограничений для метода биномиального нумерационного сжатия // "Вісник СумДУ", №2, 2011. – c. 86-93

 21. Костель С.В. Метод биномиального нумерационного сжатия с использованием таблицы биномиальных коэффициентов // Третя міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті (ІСПО-2011)" – Суми: СумДУ, 2011. – С. 38

 22. Борисенко А.А., Кулик И.А., Кобяков А.Н., Костель С.В. Метод биномиального нумерационного сжатия // "Системи обробки інформації", Випуск 7(97) – Харків: Університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 2011. – С. 125

 23. Кулик И.А., Скордина Е.М., Костель С.В. Генерирование кодов-сочетаний для решения информационных задач ИУС // "Автоматизированные системы управления и приборы автоматики", Выпуск 155, -  Харьков: ХНУРЕ, 2011. – С. 15‑23

 24. Igor Kulyk, Sergiy Kostel and Elena Skordina. A Binomial Model of Bernoulli Information Sources // Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Vol. 17, No 2 – Biomedical Fuzzy Systems Association, 2011. – P. 45-51

 25. Костель С.В. Рева В.В. Биномиальное сжатие информации в сенсорных сетях // Науково-технічна конференція "Фізика, електроніка, електротехніка (ФЕЕ-2012)" – Суми: СумДУ, 2012. - С.154

 26. Кулик И.А., Скордина Е.М., Костель С.В.  Оценка ошибкообнаруживающей способности квазиравновесного кода // Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Информационные процессы и технологии" - Севастополь: СевНТУ, 2012. – С. 86-88