Курбатов Денис Ігорович

English version

Заступник проректора з наукової роботи

Начальник науково-дослідної частини

Адреса:
Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Тел/факс:+38(0542)33-40-49
E-mail: kurd[AT]ukr.net, dkurbatov[AT]sumdu.edu.ua
Scopus Author ID: 36911944100
Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=LkvCrB0AAAAJ

ОСВIТА:

2006-2009: Аспiрантура, Сумський державний унiверситет, Україна;
2001-2006: Сумський державний унiверситет, Україна.

ВЧЕНI СТУПЕНI ТА ЗВАННЯ:

2013: Старший науковий співробітник за спеціальністю 01.04.07-Фізика твердого тіла

2011: Кандидат фізико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07-Фізика твердого тіла

2006: Спеціаліст, спецiальнiсть Електронні прилади та пристрої (Сумський державний унiверситет, Україна)

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ZnS ТА ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ n-ZnS/p-CdTe

ДОСВIД РОБОТИ:

з 2013: Заступник голови Наукової ради СумДУ
з 2011: Начальник Науково-дослідної частини, Сумський державний унiверситет, Україна;
2010-2011: Заступник начальника Науково-дослідної частини, Сумський державний унiверситет, Україна;
з 2009: Науковий співробітник, Сумський державний унiверситет, Україна;
2007-2011 Асистент, кафедра Загальної та теоретичної фiзики, Сумський державний унiверситет, Україна;

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

D.I. Kurbatov, A.S. Opanasyuk. Nanostructures and Films Based On Classical Wide Gap Semiconductors for Photovoltaic Applications, New York: Nova Science Publisher (USA). – 2014. - 146 р.

[2]

D. Kurbatov, A. Opanasyuk, H. Khlyap, Advanced Aspects of Spectroscopy(book)/Injection and Optical Spectroscopy of Localized States in II-VI Semiconductor Films (Chapter)Rijeka: InTech (Croatia). – 2012. – 40 p.

[3]

C. Martinez-Tomas, O. Klymov. S. Agouram, D. Kurbatov,. A. Opanasyuk,.V.  Muñoz-Sanjosé. Substructural Properties and Anisotropic Peak Broadening in Zn1−xMnxTe Films Determined by a Combined Methodology Based on SEM, HRTEM, XRD, and HRXRD, Metallurgical and Materials Transactions A, in press (2016).

[4]

Dobrozhan O,  Kurbatov D, Opanasyuk A,  Cheong, H,  Cabot A. Influence of substrate temperature on the structural and optical properties of crystalline ZnO films obtained by pulsed spray pyrolysis, Surface and Interface Analysis, V. 47, 601-606 (2015).

[5]

D.I. Kurbatov, V.V. Kosyak, M.M. Kolesnyk et al. Structural and electrical properties of ZnS/CdTe and ZnTe/CdTe heterostructures, Materials Chemistry and Physics, 138 (2-3), 731-736 (2013).

[6]

Yu.P. Gnatenko, P.M. Bukivskij, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov et al.Low-temperature photoluminescence of II-VI films obtained by close-spaced vacuum sublimationJournal of Luminescence 132, 2885-2888 (2012).

[7]

D. Kurbatov, A. Opanasyuk, D. Sofronov, H. Khlyap, Structural and optical properties of vacuum deposited ZnS nanostructures Physica status solidi (a) in press (2012).

[8]

A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, M.M. Ivashchenko, I.Yu. Protsenko, H. Cheong, Properties of the window layers for the CZTSe and CZTS based solar cells J. Nano-Electron. Phys. 4(1), 01024 (3pp) (2012).

[9]

D. Kurbatov, A. Opanasyuk, S.M. Duvanov, A.G. Balogh, H. Khlyap,Growth kinetics and stoichiometry of ZnS films obtained by close-spaced vacuum sublimation techniqueSolid State Sciences 13(5), 1068-1071 (2011).

[10]

D. Kurbatov, V. Kosyak, A. Opanasyuk and V. Melnik, Native point defects in ZnS filmsPhysica B: Condensed Matter 404(23-24), 5002-5005 (2009).

[11]

D. Kurbatov, A. Opanasyuk and H. Khlyap, Substrate-temperature effect on the microstructural and optical properties of ZnS thin films obtained by close-spaced vacuum sublimationPhys. Status Solidi (a)206(7), 1549-1557 (2009).

[12]

D. Kurbatov, A. Opanasyuk, S. Kshnyakina, V.Mеlnik, S. Nesprava,Luminescent and optical characteristics of zinc sulfide thin films produced by close-spased vacuum sublimationRomanian Journal of Physics 55(1-2), (2010).

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

На посаді керівника науково-дослідної частини, яка займається розвитком досліджень і впровадженням розробок університету за його межами. Щорічно Курбатов Д.І. бере участь в організації виконання 500-600 науково-дослідних робіт (НДР) на замовлення понад 350 підприємств і організацій різних форм власності. При цьому майже третина обсягу НДР виконується для іноземних замовників з 22 країн світу, серед яких: США, Китай, Німеччина, Великобританія, Саудівська Аравія, Грузія, Білорусь, Південна Корея, Індія, Чехія, Польща, Швеція та інші. Безпосередньо автором, в області його наукових інтересів, виконувалися (ються) наступні проекти:

2016-2018: Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS), Мiнiстерство освiти i науки України, № 0116U006813
2016-2018: Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками, Мiнiстерство освiти i науки України, № 0116U002619
2015: Оптимізація властивостей тонких плівок твердих розчинів на основі сполук А2В6 для використання в сонячних перетворювачів нового покоління, Державний фонд фундаментальних досліджень України, № Ф61/70-2015
2015-2017: Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів, Мiнiстерство освiти i науки України, № 0115U003242
2013-2015: Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів, Мiнiстерство освiти i науки України, № 0115U003242
з 2014: Ukraine higher education. Renovation and modernisation of research laboratories, European Investment Bank, Project. № 20120493
2011-2013: Advanced materials for low-cost high-efficiency polycrystalline heterojunction thin films solar cells.
The joint South Korea-Ukraine project
2010-2012: Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0110U001151
2007-2009: Дослідження електрофізичних, оптичних, структурних характеристик тонких плівок і багатошарових структур на основі сполук А2В6 та їх твердих розчинів.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001292

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

2007-2011: Фiзика, Спецкурс з фiзики для спецiалiзованих старших класiв середніх шкіл.

ІНШІ ДОСЯГНЕННЯ:

2016-2018: Стипендіат Кабінету міністрів України

2015: Лауреат гранту Президента України для підтримки досліджень молодих учених

2012-2014: Стипендіат Кабінету міністрів України

з 2002: Майстер спорту України (автомодельний спорт).