Протасова Катерина Олександрівна

Аспірант кафедри електроніки і комп'ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: ms.Catrin@ukr.net

Освіта

З 2011 р.: аспірантура в Сумському державному університеті, кафедра електроніки і комп’ютерної техніки, напрямок підготовки 05.13.06 – інформаційні технології.

2005-2010рр.: Сумський державний університет, факультет Електроніки та інформаційних технологій, спеціальність «Електронні системи», диплом магістра з електронних систем з відзнакою.

Досвід роботи

З 2011 р.: аспірант кафедри електроніки і комп’ютерної техніки.

2010-2011рр.: Науково-виробниче підприємство «Преобразователь», відділ Проектування та впровадження автоматизованих систем, інженер-електронік.

Список основних публікацій

  1. Борисенко А.А., Протасова Е.А. Цифровой автомат для перебора композиций. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - 2007. - №2. – С.123-126 

  2. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Протасова Е.А. Синтез композиций на основе многозначных биномиальных чисел // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. - №4. – С.100-103.

  3. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Протасова Е.А., Кобяков А.Н. Нумерация композиций на основе многозначных биномиальных чисел. Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - 2012. - №1. – С.59-62. 

  4. А.А.Борисенко, Т.А. Протасова, Е.А. Протасова,  В.Ю.Сидоренко, Многозначные биномиальные счетчики, Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія Нові рішення в сучасних технологіях. № 18(991), С. 87-92. (2013).