Скордіна Олена Михайлівна

Аспірант кафедри електроніки і комп'ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: e.skordina@ekt.sumdu.edu.ua

Освіта

2009-2012рр.: аспірантура в Сумському державному університеті, кафедра електроніки і комп’ютерної техніки, напрямок підготовки 05.13.06 – інформаційні технології.

2004-2009рр.: Сумський державний університет, Фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні системи».

Досвід викладання

лабораторні роботи з дисципліни «Мікропроцесорні системи», курсовий проект з дисципліни «Системи передачі даних», лабораторні роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка».

Список основних публікацій

  1. Кулик И.А., Скордина Е.М. Метод вычисления биномиальных коэффициентов на основе канонического разложения чисел. «Вісник СумДУ» №1. Технічні науки. – Суми: СумДУ. – 2008. – С.158-165

  2. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Использование биномиальных чисел для сжатия бинарных изображений. «Вісник СумДУ» №2. Технічні науки. – Суми: СумДУ. – 2009. – С.29-36

  3. Кулик И.А., Скордина Е.М., Костель С.В. Формирование квазиравновесных кодов на основе двоичных биномиальных чисел. «Вісник СумДУ» №1. Технічні науки. Суми: СумДУ. – 2010. – С.134-142

  4. Кулик И.А., Скордина Е.М. Биномиальные преобразования квазиравновесных кодов. «Вісник СумДУ» №3, Т2. Технічні науки. – Суми: СумДУ. – 2010. – С.178-186

  5. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Определение ограничений для метода биномиального нумерационного сжатия. «Вісник СумДУ» №2. Технічні науки. – Суми: СумДУ. – 2011. – С.86-93

  6. O. Borysenko, I. Kulyk,S. Kostel, O.Skordina. BinaryImageCompressionBasedonBinomialNumbers. «BMIF» Vol. LXII№2 – Budapesht, Romania. Petroleum-GasUniversityofPloiesti. – 2011. – р.86-93

  7. I.Kulik, S. Kostel, Skordina E. A Binomial Model of Bernoulli Information Sources. Journal of the Biomedical Fuzzy Systems Association. Volume 17, Number 2, – 2011. – р.45-51

  8. Кулик И.А., Скордина Е.М., Костель С.В. Генерирование кодов-сочетаний для решения информационных задач ИУС. «АСУ и приборы автоматики»№155– Харків: ХНУРЄ. – 2011. – С.15-23

  9. Кулик И.А., Скордина Е.М., Посный С.Н. Ошибкообнаруживающая способность квазиравновесного кода. «Вісник СумДУ» №1. Технічні науки. – Суми: СумДУ. – 2012. – С.100-112 

  10. Патент - Борисенко О.А., Кулик І.А., Костель С.В., Скордіна О.М. Патент на корисну модель №71847Україна H03M7/12. Пристрій стиснення інформації

Участь у наукових проектах

січень 2012 – квітень 2012: Стажування в Університеті Кобленц-Ландау, м. Кобленц(Німеччина).