Воробйов
Геннадій
Савелійович

Доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри наноелектроніки.

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: vp@sumdu.edu.ua

Освіта:

1965-1970:

Харківський інститут радіоелектроніки,
спеціальність радіофізика та електроніка.

1981-1984:

Аспірантура Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР
(м. Харків)

Вчені ступені:

1984: Кандидат фізико-математичних наук
1990: Доцент фізико-технічного факультету
2000: Доктор фізико-математичних наук,
Тема дисертації «Хвильові процеси у приладах дифракційної електроніки з просторово розвинутими структурами».

Досвід роботи:

1970-1974: Старший інженер науково-дослідного сектору Харківського інституту радіоелектроніки
1974-1987: Керівник науково-дослідного сектору Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР (м. Харків)
1987-1990: Доцент Сумської філії ХПІ
1991-1997: Декан фізико-технічного факультету Сумського державного університету
2000-2009: Декан факультету автоматизації виробництва

Основні наукові публікації:

  1. Specific features of electrodynamic characteristics for double-row periodic systems based on diffraction bar gratings/ Vorobyov, G.S., Petrovskyi, M.V., Ruban, A.I., Shubnikov, V.S., Prokopchuk, O.V. ‑ 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, MSMW 2016, 2016.
  2. Particularities of transformation of surface electromagnetic waves into spatial radiation waves upon periodic metal dielectric structures/ Vorobyov, G.S., Ruban, A.I., Petrovskyi, M.V., ‑ Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), 2015. ‑ 74 (16), pp. 1445-1456
  3. Ion optics of probe-forming systems on the base of magnetic quadrupole lenses with conical aperture/ Ponomarova, A.A., Vorobjov, G.S., Ponomarev, A.G. ‑ Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2015. - 348, pp. 88-91(Scopus)
  4. About modeling the excitation conditions of cherenkov and diffraction radiations in periodic metal-dielectric structures/ Vorobjov, G.S., Petrovskyi, M.V., Ruban, A.I., Doroshenko, D.Y. ‑ Journal of Nano- and Electronic Physics, 2015. ‑ 7 (2), pp. 1-9 (Scopus)
  5. Ion optics of probe-forming systems on the base of magnetic quadrupole lenses with conical aperture/ Ponomarova, A.A., Vorobjov, G.S., Ponomarev, A.G. ‑ Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2014. (Scopus)
  6. Numerical simulation of the electron beam formation in the axially symmetric systems/ Barsuk, I.V., Vorobjov, G.S., Ponomarova, A.A. ‑ Journal of Nano- and Electronic Physics, 2014. ‑ 6 (2), 02012 (Scopus)
  7. Comparison of the ion-optical characteristics of conventional quadrupole probe-forming lenses in the nuclear scanning microprobe system/ Ponomarova, A.A., Vorobjov, G.S., Barsuk, I.V. ‑ CriMiCo 2014 - 2014 24th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings, 2014. ‑ 6959612, pp. 742-743 (Scopus)
  8. Selective properties of the double-row periodic structures of millimeter-wave band/ Vorobjov, G.S., Petrovskyi, M.V., Rybalko, A.A., Zhurba, V.O., Krivets, A.S. ‑ CriMiCo 2014 - 2014 24th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings, 2014. ‑ 6959349, pp. 187-188 (Scopus)

Найновіші книги та журнали:

  1. Радіофізичні методи діагностики матеріалів і середовищ : підручник / Г. С. Воробйов, Г. О. Пономарьова, О. О. Рибалко. – Суми: СумДУ, 2014. – 222 с. – 50-30.
  2. Теорія  електромагнітного поля та основи техніки НВЧ: Навчальний посібник / С.В. Соколов,  Л.Д. Писаренко,  В.О. Журба; за загальною редакцією Г.С. Воробйова. – Суми: СумДУ, 2011. – 393 с.

Досвід викладання:

Керування науково-дослідною роботою аспірантів, магістрів, спеціалістів, бакалаврів

Теорія поля

Вакуумна та плазмова електроніка

Інша діяльність:

Науковий керівник 10-ти науково-дослідних робіт

Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при СумДУ

Постійний член оргкомітетів міжнародних всеукраїнських та університетських конференцій

Редактор наукового журналу «Вісник Сумського державного університету» (серія «Фізика, математика, механіка»)