Бинда
Тетяна
Парфеніївна

Доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Тел. +38-097-47-44-628

ОСВIТА:

У 1982 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут

ВЧЕНI СТУПЕНI:

кандидат медичних наук

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Морфофункциональная зрелость 6-летних детей, матери которых перенесли поздний гестоз (1991 р.)

ДОСВIД РОБОТИ:

1982 - 1983 рр.

лікар-інтерн

1983 - 1986 рр.

завідувач педіатричним відділенням

1986 - 1988 рр.

клінічний ординатор

1988 - 1991 рр.

аспірант

1991 - 1992 рр.

асистент кафедри педіатрії Українського інституту удосконалення лікарів

1992 - 1998 рр.

асистент кафедри дитячих хвороб Сумського державного університету

З 1998 р.

доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П. Порівняльна характеристика перебігу позагоспітальних пневмоній у дітей різного // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2007. - №1.-С. 34 - 36.

[2]

Сміян О. І., Васильєва О. Г., Бинда Т. П.. Клініко-лабораторні критерії діагностики бактеріальних менінгітів у дітей на сучасному етапі // Вісник Сумського державного університету.-2007. - №1.- С. 94 – 97.

[3]

Сміян О. І., Горбась В .А., Бинда Т. П. Січненко П. І., Романюк О. К., Маркевич О. В. Досвід застосування препарату „Цинктерал” у комплексному лікуванні дітей з негоспітальними пневмоніями // Педіатрія, акушерство та гінекологія Матеріали IV конгресу педіатрів України „Сучасні проблеми клінічної педіатрії”. - 2007 - С. 59 - 60.

[4]

Сміян О. І., Бинда Т. П. Місце муколітиків у лікуванні бронхітів у дітей // Українська медична газета.-2007.

[5]

Сміян О. І., Горбась В. А., Січненко П. І.. Романюк О. К., Васильєва О. Г. Особливості продукції інтерлейкіна–8 у дітей з негоспітальними пневмоніями // Імунологія та алергологія. - 2008. - №1. - С. 56.

[6]

Сміян О. І., Горбась В. А.,Січненко П. І., Романюк О. К. Стан обміну цинку в дітей з пневмоніями // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2008. - №3. - С. 67

[7]

Сміян О. І., Січненко П. І., Романюк О. К., Васильєва О. Г., Горбась В. А. Лораксон у лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2008.- №11.

[8]

Сміян О. І., Васильєва О. Г., Бинда Т. П. Зміни концентрації міді та марганцю у дітей з гострими нейроінфекціями // Вісник Сумського державного університету. - 2008. - №2. – Том 1. - С.101 - 106.

[9]

Сміян О. І., Бинда Т. П. Динамика интерлейкинов 1? и 10 у детей раннего возраста с острыми внегоспитальными пневмониями // Педиатрия. - 2009. -Т.87. - №2. - С. 39 - 42.

[10]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Горбась В. А. Оптимизация противовоспалительной терапии при пневмониях у детей Педіатрія, акушерство та гінекологія Матеріали І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування». - Київ, 2009.- С. 129.

[11]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Романюк О. О., Січненко П. І. Взаємозв’язок концентрації цинку та імунного гомеостазу в дітей з негоспітальними пневмоніями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. - Т. 71. - №5. - C. 90.

[12]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Романюк О. О., Січненко П. І. Взаємозв’язок мікроелементів та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями // Вісник СумДУ.- 2009. - Т2. - №2. - C. 134 – 144.

[13]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Горбась В. А. Оптимизация противовоспалительной терапии при пневмониях у детей Педіатрія, акушерство та гінекологія Матеріали І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування». - Київ, 2009.- С. 129.

[14]

Васильева Е. Г., Смиян А. И., Бында Т. П., Дисбиотические изменения толстой кишки у детей раннего возраста с внегоспитальной пневмонией // Молодежь науке – 2009: прил. к журналу «Весці Нацыянальнай акадэмії навук Беларусі». В 5 ч. Ч.4. (Серия биологических наук; серия медицинских наук) Минск: Беларуская навука, 2010. - С.318-320.

[15]

Смиян А. И., Бында Т. П., Мощич А. П., Сичненко П. И. Глюкокортикоидная активность надпочечников у детей раннего возраста, больных острой пневмонией Материалы III Конгесса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания».- Москва, 2011.- с.62 - 63.

[16]

Сміян О. І., Романюк О. К., Січненко П. І., Бинда Т. П., Горбась В. А., Мощич О. П., Васильєва О. Г. Клінічний випадок псевдогіпоальдостеронізму // Вісник СумДУ.-2010.- №2. - С.181 - 185.

[17]

Савельєва-Кулик Н. О., Сміян О. І., Мощич О. П., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К. Ефективність застосування сульфату цинку в терапії вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Современная педиатрия. - 2011. - №3 (37). - С. 48 - 50.

[18]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Мощич О. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Васильєва О. Г., Потапова А. О. Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей шкільного віку // Лікарська справа. - 2012. - № 3 - 4. - С. 67 - 70.

[19]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Сміян К. О. Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей // Вісник СумДУ. Серія "Медицина". -2012. - №2. - С. 142 – 153.

[20]

Сміян О. І., Мозгова Ю. А., Бинда Т. П., Романюк О. К., Моісеєнко Н. М., Павлюкова Н. А. Значення ультразвукового дослідження в діагностиці тонзилогенних уражень серцево-судинної системи у дітей //Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 2012. - №4 (452). - С. 19 - 22.

[21]

Смиян А. И., Мозговая Ю. А. Бында Т. П., Васильева Е. Г., Моисеенко Н.М Ультразвуковая диагностика хронического тонзиллита и тонзилогенных кардиальных поражений у детей // Научные ведомости.- Серия Медицина. Фармация..-2013. - №4 (147).-С. 119 – 122

[22]

Чемич М. Д., Сніцарь А. О., Ільїна Н. І. Методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики вірусних гепатитів Суми Вид-во СумДУ, 2008. -57 с.

[23]

Майданник В. Г., Сміян О. І., Бинда Т.П. Пневмонія у дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування. Навчальний посібник.(з грифом МОЗ) Суми Вид-во СумДУ, 2009. – 156 с.

[24]

Волосовець О.П., Крамарєв С.О., Бинда Т.П., Кривопустов С.П., Сміян О.І., та ін. Методичний посібник з написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (з грифом МОЗ) Суми, Сумський державний університет, 2011. -.115 с.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції (№ держреєстрації 0109U008514)

Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями (№ держреєстрації 0111U009163)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

Почесна грамота МОЗ України (2004 р.)

Грамота управління охорони здоров’я (2006, 2008)