Гриненко Віталій Вікторович

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Електроніки і комп’ютерної техніки
Заступник директора регіонального центру дистанційного навчання з навчальної роботи

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна

Освіта

2000-2003: Аспiрантура, Сумський державний унiверситет, Україна;

1994-2000: Сумський державний унiверситет, Україна.

Вчені ступені

2010: Кандидат технічних наук, спецiальнiсть: 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти. (Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна);

2000: Магiстр, спецiальнiсть: Електронні системи. (Сумський державний унiверситет, Україна).

Кандидатська дисертація

«Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел».

Досвід роботи

з 2011: Старший викладач, кафедра Електроніки і комп’ютерної техніки, Сумський державний унiверситет, Україна;

з 2010: Заступник директора регіонального центру дистанційного навчання з навчальної роботи, Сумський державний унiверситет, Україна;

2010-2011: Асистент, кафедра Електроніки і комп’ютерної техніки, Сумський державний унiверситет, Україна;

2003-2010: Інженер, кафедра Електроніки і комп’ютерної техніки, Сумський державний унiверситет, Україна.

Досвід викладання

Є викладачем таких навчальних дисциплін: Аналогова схемотехніка, Цифрова схемотехніка, Дискретна математика, Математичне моделювання, Керуючі системи, Мікропроцесорна техніка та промислова електроніка, Мікропроцесорна техніка, Мікропроцесорні системи, Системи відображення інформації, Архітектура ЕОМ, Системи мобільного зв’язку, Основи теорії кодування.

Список основних публікацій

 1. Гриненко В.В. Оценка помехоустойчивости систем передачи данных на основе биномиальных двоичных чисел. / В.В. Гриненко // Вісник Сумського державного університету.– 2002. –№ 12(45).– С. 131-138.

 2. Гриненко В.В. Оценка помехоустойчивости биномиальных модифицированных кодов / В.В. Гриненко // Вісник Сумського державного університету. – 2004. –№ 12(71).– С. 131-138.

 3. Гриненко В.В. Алгоритм и устройство перебора комбинаций биномиального модифицированного кода / В.В. Гриненко // Вісник Сумського державного університету.– 2008. –№ 2.– С. 35-44.

 4. Гриненко В.В. Устройство декодирования комбинаций биномиального модифицированного кода / В.В. Гриненко // Електроніка та системи управління. – 2008. –№ 3 (17).– С. 27-34.

 5. Гриненко В.В. Алгоритм и устройство преобразования двоичных чисел в биномиальный модифицированный код / В.В. Гриненко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– 2009. – №6(40).– С. 193-197.

 6. Борисенко А.А. Синтез устройств на основе биномиальных чисел /
  А.А. Борисенко, В.В. Гриненко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010.– №1/7 (43). – С. 55-56.

 7. Борисенко А.А. Моделирование систем передачи данных с мажоритарным принципом кодирования на основе биномиальных кодов /
  А.А. Борисенко, И.А. Кулик, В.В. Гриненко // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.– 2004. – № 128.– С. 9-16.

 8. Пат. на корисну модель 48328 Україна, МПК (2009) Н03К 23/00. Лічильник імпульсів / О.А. Борисенко, В.В. Гриненко; заявн. Сумський державний університет. – № u200910488; заявл. 16.10.2009;опубл. 10.03.2010; Бюл. №5.

 9. Пат. на корисну модель 49465 Україна, МПК (2009) G11B20/10. Лічильник перешкодостійкий / О.А. Борисенко, В.В. Гриненко, Гапич В.М., Петров В.В. заявн. Сумський державний університет. – № u200912574; заявл. 04.12.2009;опубл. 26.04.2010; Бюл. №8.

 10. Пат. на корисну модель 52429 Україна, МПК (2009) Н03К 23/00. Лічильник імпульсів / О.А. Борисенко, В.В. Гриненко, Гапич В.М., Гутенко Д.В.; заявн. Сумський державний університет. – № u201002473; заявл. 05.03.2010; опубл. 25.08.2010; Бюл. №16.

Методичні розробки

 1. Дудник А.Б., Гриненко В.В., Зубань Ю.А. Методические указания для выполнения курсовой работы по теме "Расчет усилителя низкой частоты " по дисциплине «Аналоговая схемотехника» - Сумы: Изд-во СумГУ, 2005.

 2. Гриненко В.В., Ноздренков В. С. Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу " Микропроцессорная техника и промышленная электроника" - Сумы: Изд-во СумГУ, 2006.

 3. Дудник А.Б., Гриненко В.В. Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Микропроцессорные системы" - Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу "Микропроцессорные системы".

 4. Кобяков А.М., Ляпа М.М., Лисенко В.М., Грабчак В.І., Гриненко В.В. Аналогова схемотехніка: Навчальний посібник - Суми: Видавництво СумДУ, 2007

Участь у наукових проектах

2007-2009: "Адаптивне кодування на базі біноміальних систем числення", № ДР 0103U000765.