Хоменко Олексій Віталійович

English version
 

Особисті дані

Дата народження: 27 квітня 1971 р.
Місце народження: Калінінград, СРСР (зараз Російська Федерація).
Громадянство: Україна.
Мови: російська (рідна мова), англійська, українська.
Статус: одружений, дві дочки 1995 р. та 2006 р. народження.

Службова адреса:

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем,
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2,
40007, Суми, Україна.

Тел.(служб.): +38 0542 333155
Факс.( служб.): +38 0542 334058
Електронна пошта: [email protected]
Інтернет сторінка:http://personal.sumdu.edu.ua/khomenko/ua/

Освіта

Закінчив машинобудівельний факультет Сумського фізико-технологічного інституту за спеціальністю «Електронне машинобудування» та отримав кваліфікацію інженера електронної техніки у червні 1993 р. (диплом з відзнакою).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук в Сумському державному університеті за спеціальностями фізика твердого тіла та теоретична фізика у жовтні 1996 р. Наукові керівники: професор О.І.Олємской, Сумський державний університет; член-кореспондент НАН України, професор Клепіков В.Ф., Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України, м.Харків. Назва дисертації: Використання синергетичних моделей в теорії фазових переходів конденсованого середовища (російською мовою).

Отримав вчене звання доцента кафедри фізичної електроніки у Сумському державному університеті у грудні 2000 р.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук у Сумському державному університеті за спеціальністю фізика твердого тіла 6 березня 2009 р. Назва дисертації: Самоорганізація та формування низьковимірних систем при віддаленні від рівноваги(російською мовою).

Отримав вчене звання професора кафедри моделювання складних систем у Сумському державному університеті у травні 2012 р.

Посади

 1. (08.1993 – 11.1993) молодший науковий співробітник кафедри теоретичної фізики Сумського державного університету.

 2. (12.1993 – 10.1996) аспірант кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету(науковий керівник: професор О.І.Олємской).

 3. (09.1993 – 06.1995) асистент кафедр теоретичної, загальної та експериментальної фізики Сумського державного університету за сумісництвом.

 4. (10.1996 – 08.2001) асистент, старший викладач, доцент кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету.

 5. (01.09.2000 – 01.12.2008) заступник завідувача кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету.

 6. (09.2001 – 08.2004) докторант кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету; доцент кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету за сумісництвом.

 7. (09.2004 – 08.2009) доцент кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету.

 8. (09.2009 – 02.2011) доцент кафедри моделювання складних систем Сумського державного університету.

 9. (02.2011 – 08.2016) професор кафедри моделювання складних систем Сумського державного університету.

 10. (починаючи з 09.2016) професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету.

Дисципліни, які викладає

Дисципліни кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету (1996-2009):

 1. Фізика конденсованого середовища.
 2. Теорія пружності.
 3. Електродинаміка суцільних середовищ.
 4. Методи дослідження фазових переходів.
 5. Аморфні матеріали.
 6. Теорія електромагнітного поля.
 7. Біометрія та прийняття рішень.

Дисципліни прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету:

 1. Моделювання фізичних процесів та систем (моделювання стохастичних процесів та систем).
 2. Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
 3. Теорія фракталів.
 4. Медична та біологічна фізика.
 5. Нелінійні процеси та моделі.
 6. Математичне моделювання.
 7. Графові ймовірнісні моделі.

Досвід наукової роботи

 1. Теорія структурних і фазових перетворень конденсованої речовині.
 2. Теорія склування рідини.
 3. Суперсиметрична теорія нерівноважних термодинамічних систем з ефектами пам'яті і втрати ергодичності.
 4. Нано- та субмікрокристали.
 5. Вибухова кристалізація аморфних матеріалів.
 6. Переходи між режимами руху потоків транспорту.
 7. Пластична деформація.

Теперішні дослідження

 1. Теорія фазових перетворень в ультратонкої плівці мастила.
 2. Польова теорія стохастичних систем з адитивним і мультиплікативним шумами.
 3. Синергетична концепція фазового перетворення і теорія систем, що самоорганізуються.
 4. Термодинаміка нерівноважних відкритих систем.
 5. Нелінійні явища в конденсованій речовині.
 6. Атомістичне моделюваннятрибологічних явищ у нанорозмірних системах, що містять вуглецеві поверхні.
 7. Тертя льоду.

Міжнародні конференції, школи та семінари

 1. А.В. Хоменко, А.И. Олемской, Синергетическая теория спонтанного изменения вязкости структурированной жидкости // 10 Зимняя школа по механике сплошных сред (11-14 сентября, 1995, Пермь). Тезисы докладов. - C.248.

 2. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Классификация фазовых портретов самоорганизующихся систем, испытывающих пластическую деформацию // Международная научно-техническая конференция "Аэрокосмический комплекс: конверсия и технологии" (1995, Житомир). Тезисы докладов.- C.64-65.

 3. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, Theory of explosive crystallization for ultradisperse amorphous film // Middle European Cooperation in Statistical Physics (March 8th-10th, 1999, Lutherstadt Wittenberg, Germany). Abstracts. – P29 (англ. мовою).

 4. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, Mechanism of explosive crystallization for ultradisperse amorphous film // Proceedings of the XIV International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals ” (June 7-12, Odessa, 1999). – P. 113 (англ. мовою).

 5. A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko, O.V. Yushchenko, Synergetic jamming transition subjected to noise of characteristic acceleration/braking time // XV міжнародна школа-семінар “Спектроскопія молекул та кристалів” (23-30 червня 2001, Чернігів). Тези. – C.237 (англ. мовою).

 6. О.В. Хоменко, Д.О. Харченко, О.В. Ющенко, Перехід між режимами транспортного потоку з урахуванням флуктуацій характерного часу прискорення/гальмування // Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2002 (22-24 травня 2002 р., Львів). Збірник тез. – C.189-190.

 7. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko, Sandpile Model of Self-organized Criticality within Fractional Lorenz Scheme // Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2002 (22-24 травня 2002 р., Львів). Збірник тез. – C.165-166 (англ. мовою).

 8. A.V. Khomenko, O.V. Yushchenko, Synergetic theory of ultrathin lubricant film melting // Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2003 (21-23 травня 2003 р., Львів). Збірник тез. – C.162 (англ. мовою).

 9. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, Supersymmetric Theory of Self-organizing System // XVI International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” (25.05-1.06.2003, Sevastopol). Abstracts. – P.55 (англ. мовою).

 10. A. Khomenko, Solid-liquid transition of ultrathin lubricant film with noise and spatial heterogeneity // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2004 (19-21 травня 2004 р., Львів). Збірник тез. – C.46-47 (англ. мовою).

 11. A. Khomenko, Study of phase-plane portraits of self-organizing systems at plastic deformation // International workshop and seminar on Topology in Condensed Matter Physics (May 13 - July 31, 2002, Dresden, Germany) (англ. мовою).

 12. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Stochastic theory of phase dynamics and kinetics of transitions between the modes of ultrathin lubricant film melting // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2005 (24-26 травня 2005 р., Львів). Збірник тез. – C.17-18 (англ. мовою).

 13. A.V. Khomenko, Influence of temperature correlations on phase dynamics and kinetics of boundary friction // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА-2005 (24-26 травня 2005 р., Львів). Збірник тез. – C.32 (англ. мовою).

 14. A.V. Khomenko, Synergetics of phase dynamics of ultrathin lubricant film // International Conference “Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications” (August 28–30, 2005, Lviv, Ukraine). Book of abstracts. – P.102 (англ. мовою).

 15. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Stochastic theory of self-similar mode of stick-slip boundary friction  // International Conference “Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications” (August 28–30, 2005, Lviv, Ukraine). Book of abstracts. – P.141 (англ. мовою).

 16. A.V. Khomenko, Synergetics of friction and boundary lubrication // XVII International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” (20.09-26.09.2005, Beregove, Crimea, Ukraine). Abstracts. – P.153 (англ. мовою).

 17. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Stochastic theory of transitions between the modes of ultrathin lubricant film melting // XVII International School-Seminar “Spectroscopy of molecules and crystals” (20.09-26.09.2005, Beregove, Crimea, Ukraine). Abstracts. – P.183 (англ. мовою).

 18. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Влияние температурной зависимости вязкости и деформационного дефекта модуля сдвига смазки на кинетику граничного трения // Третя Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів „Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості та застосування” (18-19 квітня 2006 р., Київ). Тези доповідей. - С. 84-86.

 19. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Синергетическая кинетика граничного трения // Третя Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів „Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості та застосування” (18-19 квітня 2006 р., Київ). Тези доповідей. - С. 83-84.

 20. О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, Гістерезисні явища при граничному терті // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2006 (15 - 17 травня 2006 р., Львів). Збірник тез. – C.48.

 21. О.В. Хоменко, М.В. Проданов, Синергетична кінетика плавлення ультратонкої плівки мастила // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2006 (15 - 17 травня 2006 р., Львів). Збірник тез. – C.56.

 22. A.V. Khomenko, Synergetics of boundary friction // International Conference “Statistical Physics 2006: Theory and Applications” (September 12–15, 2006, Kharkiv, Ukraine). Abstracts. – P.152.

 23. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Необратимая фазовая динамика ультратонкой пленки смазки при деформационном дефекте модуля сдвига // 9-я Международная конференция «Высокие давления 2006 – Фундаментальные и прикладные аспекты" (17-22 сентября 2006 р., Судак, Крым, Украина). Тезисы. - С. 72.

 24. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Влияние температурной зависимости вязкости на плавление сдвигом тонкой пленки смазки  между гладкими твердыми поверхностями // 9-я Международная конференция «Высокие давления 2006 – Фундаментальные и прикладные аспекты" (17-22 сентября 2006 р., Судак, Крым, Украина). Тезисы. - С. 73.

 25. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Melting of ultrathin lubricant filmwith deformational defect of shear modulus // 2nd International Conference “Quantum Electrodynamics and Statistical Physics - QEDSP2006” (September 19–23, 2006, Kharkov, Ukraine). Abstracts. – P.190.

 26. Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Влияние аддитивных шумов на процесс интенсивной пластической деформации // Международная конференция «Мезоскопические явления в твердых телах» (26.02-01.03.2007, Донецк, Украина). Тезисы докладов. - С. 73.

 27. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Плавление тонкой пленки смазки за счет диссипативных эффектов // Международная конференция «Мезоскопические явления в твердых телах» (26.02-01.03.2007, Донецк, Украина). Тезисы докладов. - С. 74.

 28. А.В. Хоменко,Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, Стохастическая теория фрагментации в процессе интенсивной пластической деформации //Конференція молодихучених і аспірантів Інституту електронноїфізикиНАНУ „ІЕФ-2007” (14 .0 5 -1 9 .0 5 .2007, Ужгород , Украина). Тезидоповідей.-С. 201.

 29. А.В. Хоменко,Я.А. Ляшенко,Гистерезис при плавлении тонкой пленки смазки в случае переходов первого и второго рода // Конференція молодихучених і аспірантів Інституту електронноїфізикиНАНУ „ІЕФ-2007” (14 .0 5 -1 9 .0 5 .2007, Ужгород , Украина). Тезидоповідей.-С. 202.

 30. О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, Л.С. Метлов, Фазова кінетика інтенсивної пластичної деформації // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2007 (22 - 24 травня 2007 р., Львів). Тези доповідей. – C.А4.

 31. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, L.S. Metlov, Noise effect on thermodynamics of fragmentation at severe plastic deformation // International Conference “Functional Materials” (1-6.10.2007, Partenit, Crimea, Ukraine). Abstracts. – P. 279.

 32. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2008 (19-21 травня 2008 р., Львів).

 33. Конференція молодих вчених "Фізика низьких температур" (20-23 травня 2008, Харків).

 34. 10-я Международная конференция ”Высокие давления - 2008. Фундаментальные и прикладные аспекты”(16 - 21 сентября 2008, Судак, Крым).

 35. Міжнародна наукова конференція „Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур” (8 – 10 жовтня 2008, Харків).

 36. Всеукраїнська конференція молодих вчених „Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології” (СММТ-2008) (12 - 14 листопада 2008, Київ).

 37. 2-а Всеукраїнська конференція молодих вчених "Фізика низьких температур" (1-5червня 2009, Харків).

 38. International Conference “Statistical Physics 2009: Modern Problems and New Applications” (June23–25, 2009, Lviv, Ukraine).

 39. International Conference “Functional Materials” (5-10.10.2009, Partenit, Crimea, Ukraine).

 40.  Міжнародна наукова конференція „Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур” (21 – 23 жовтня 2009, Харків).

 41. 5th International Conference “Physics of liquid matter: modern problems” (May 21-23, 2010, Kyiv, Ukraine).

 42. 11-я Международная конференция ”Высокие давления - 2010. Фундаментальные и прикладные аспекты”(27 - 30 сентября 2010, Судак, Крым).

 43. «Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems»conference2010 (October 25-28, Saarbrücken, Germany ).

 44. Наноструктурные материалы-2010: Беларусь – Россия – Украина(НАНО-2010):IIМеждународная научная конференция (19-22 октября, Киев, Украина).

 45.  Mediterranean-East-Europe Meeting "Multifunctional nanomaterials (NanoEuroMed 2011)", 12-14 May. - Uzhgorod, Ukraine.

 46.  Международная конференция «Моделирование и исследование устойчивости динамических систем», 25-27 мая 2011. – Киев, Украина.

 47. Joint International Center for Theoretical Physics - Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems Conference on Trends in Nanotribology, September 12-16, 2011. - Trieste, Italy.

 48. International conference for young scientist «Low temperature physics» (May 14-18, 2012, Kharkov).

 49. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2012 (19-22 квітня 2012 р., Львів).

 50. 4th conference “Statistical Physics: Modern Trends and Applications” (July 3–6, 2012, Lviv, Ukraine).

 51. 2nd International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (September 17-22, 2012, Alushta, the Crimea, Ukraine).

 52. 12-я Международная конференция “Высокие давления - 2012. Фундаментальные и прикладные аспекты”(23 - 27 сентября 2012, Судак, Крым).

 53. Міжнародна конференція молодихучених і аспірантів Інституту електронноїфізикиНАНУ „ІЕФ-2013” (20.05-23.05.2013,Ужгород,Украина).

 54. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2013 (15-17 травня 2013 р., Львів).

 55. V Международный конгресс и выставка «Цветные металлы-2013», XXXI Международный конгресс «ИКСОБА» (сентябрь 4-6, 2013, Красноярск, Россия).

 56. 3rd International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (September 16-21, 2013, Alushta, the Crimea, Ukraine).

 57. International Conference “Friction and energy dissipation in man-made and biological systems” (5 - 8 November 2013, International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy).

 58. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2014 (15-17 травня 2014 р., Львів).

 59. V International conference for young scientist «Low temperature physics-2014» (June 2-6, 2014, Kharkov).

 60. 4-th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (September 21-26, 2014, Lviv, Ukraine).

 61. Школа-семінар «Багатомасштабне моделювання фізичних процесів у конденсованих середовищах» (21-23 жовтня 2014, Інститут прикладної фізики НАНУ, Суми, Україна).

 62. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2015 (13-15 травня 2015 р., Львів).

 63. Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів Інституту електронної фізики НАНУ «ІЕФ-2015» (18.05-22.05.2015, Ужгород, Украина).

 64. VI International conference for young scientist «Low temperature physics-2015» (June 2-5, 2015, Kharkiv, Ukraine).

 65. XVІI Международный симпозиум «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2015) (8-13 червня 2015, Харьков-Сумы, Украина).

 66. 7th International Conference “Physics of liquid matter: modern problems” (May 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine).

 67. VII International conference for young scientist «Low temperature physics-2016» (June 6-10, 2016, Kharkiv, Ukraine).

 68. 4-th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (September 14-19, 2016, Lviv, Ukraine).

 69. 4th International Conference “Nanotechnologies” (October 24 – 27, 2016, Tbilisi, Georgia).

 70. VIII International conference for professionals and young scientist «Low temperature physics-2017» (May 29 - June 2, 2017, Kharkiv, Ukraine).

 71. Joint ICTP-COST-MODPHYSFRICT Conference on “Trends in Nanotribology 2017” (TiN17) (26 - 30 June 2017, International Center for Theoretical Physics, Trieste, Italy).

 72. 8-th International Conference “Physics of liquid matter: modern problems” (May 18-22, 2018, Kyiv, Ukraine).

 73. IEEE 8-th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties” (September 9-14, 2018, Zatoka, Ukraine).

 74. 5-th Conference “Statistical Physics: Modern Trends and Applications” (July 3–6, 2019, Lviv, Ukraine).

 75. IEEE 9-th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties” (September 15-20, 2019, Odesa, Ukraine).

 76. XII International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (1-5 June, 2020, Kamianets-Podilskyi, Ukraine)

 77. 1-st International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (20–23 September 2020, Lviv, Ukraine)

Нагороди, премії і гранти

 1. Нагороджений дипломом Президії Академії наук України за цикл робіт„Використання синергетичних моделей в теорії фазових переходів конденсованого середовища” (1998).

 2. Нагороджений стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2000-2002, 2003-2005).

 3. Нагороджений Першою премією Інституту фізики конденсованих систем Національної Академії наук України(м.Львів) для молодих науковців у галузі статистичної фізики і теорії конденсованої речовини 2005 року за цикл робіт „Синергетика динамічних фазових режимів граничного тертя”.

 4. Грант для участі з презентацією у Міжнародній науковій конференції «Середньо європейська кооперація із статистичній фізики» (8 - 10 березня 1999 р., м. Лютерштадт Вітенберг, Німеччина).

 5. Грант для участі з презентацією у Міжнародному семінарі “Топологія у фізиці конденсованого середовища” (13 травня – 31 липня 2002 р., Інститут фізики складних систем, м. Дрезден, Німеччина).

 6. Гранти для проведення спільних наукових досліджень (22.05 - 18.06.2000, 23.04 - 6.05.2001, 28.04 - 25.05.2003, фізико-математичний факультет Карлова університету, Чехія, Прага).

 7. Грант Сибірського федерального університету для участі з презентаціями в 5-му Міжнародному Конгресі і Виставці «Кольорові метали-2013» (31.08-8.09.2013, Красноярськ, Росія).

 8. Гранти для участі з презентаціями у Міжнародних конференціях: а) «Тертя та адгезія у наномеханічних системах - Тенденції в нанотрибології» (12.09 - 16.09.11); б) «Тертя та дисипація енергії в штучних та біологічних системах» (05.11 - 08.11.13); в) «Тенденції в нанотрибології 2017» (24.06 - 02.07.17, Міжнародний центр теоретичної фізики, м. Трієст, Італія); г) «Механізми дисипації в нано/мезомасштабних трибологічних системах» (4–11.04.2020 р., Міжнародний центр теоретичної фізики, м. Трієст, Італія).

 9. Гранти для проведення спільних наукових досліджень (9.09 - 17.10.11, 30.10.12 - 25.01.13, 1.11.13 - 10.01.14, 12.11 - 5.12.16, 21.11 - 19.12.17, 28.09 - 27.10.18, 30.03 - 25.04.20, Дослідницький центр Юліха, м. Юліх, Німеччина).

Держбюджетні науково-дослідні роботи (НДР):

 1. НДР 0197U016609 "Стохастична теорія нерівноважного конденсованого стану", 1997-1999 рр.

 2. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень 0197U016612 "Дослідження стохастичних систем з мультиплікативним шумом при спонтанному порушенні ергодичності", 1997-1999 рр.

 3. НДР 0100U003216 "Суперсиметрична теорія невпорядкованих гетерополімерів", 2000-2002 рр.

 4. НДР 0103U000772 "Синергетична теорія конденсованих середовищ", 2003-2005 рр.

 5. НДР 0106U001940 "Статистична теорія складних систем економічного типу", 2006-2008 рр. (відповідальний виконавець).

 6. НДР 0107U001279 "Синергетика межового тертя", 2007-2008 рр. (науковий керівник).

 7. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень 0107U008898 "Статистична нелінійна теорія динамічних фазових режимів межового тертя у нанопристроях", 2007-2010 рр. (науковий керівник).

 8. НДР 0109U001378 «Фізика формування потоків заряджених частинок в приладах для діагностики матеріалів атомної енергетики», 2009-2011 рр.

 9. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень України і Російського фонду фундаментальних досліджень 0109U007301 „Структурний стан і механічна поведінка наноструктурних металів і сплавів”, 2009-2010 рр.

 10. НДР 0111U009623 «Реологічні властивості трибологічних систем в режимі межового тертя», 2011-2016 рр.

 11. НДР 0112U001380 «Моделювання тертя металевих наночастинок і межових плівок рідин, що взаємодіють із атомарно-гладкими поверхнями», 2012-2014 рр. (науковий керівник).

 12. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень України 0112U007318 «Феноменологічна теорія межового тертя у трибологічних наносистемах», 2013.

 13. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень України 0113U007248 «Термодинамічна теорія прослизання по границям зерен у проблемі надпластичності наноструктурованих металів», 2013.

 14. НДР 0115U000692 «Нерівноважна термодинаміка фрагментації металів і тертя просторово-неоднорідних межових мастил між поверхнями з нанорозмірними нерівностями», 2015-2017 рр. (науковий керівник).

 15. НДР Державного фонду фундаментальних досліджень України 0115U004662 «Моделювання просторово неоднорідних явищ межового тертя в кінетичному і статичному режимах», 2015.

 16. НДР 0118U003584 «Атомістичне та статистичне представлення формування та тертя нанорозмірних систем», 2018-2020 рр. (науковий керівник).

Керівництво дисертаційними роботами

Підготував три кандидата фізико-математичних наук:

 1. Ляшенко Я.О. захистив дисертацію зі спеціальності 01.04.02 - теоретична фізика 4 вересня 2008 р. в Інституті прикладної фізики НАН України за темою «Статистичне представлення межового тертя та фрагментації металів»;

 2. Проданов М.В. захистив дисертацію у Сумському державному університеті за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла 21 жовтня 2011 р. за темою«Атомістичне моделювання трибологічних явищ у нанорозмірних системах, що містять вуглецеві поверхні».

 3. Трощенко Д. С. захистила дисертацію у Сумському державному університеті за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла 8 червня 2018 р. за темою «Нерівноважна еволюційна термодинаміка фрагментації металів з урахуванням стохастичності».

Підготував доктора фізико-математичних наук:

 1. Ляшенко Я.О. захистив дисертацію у Сумському державному університеті за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла 27 січня 2017 р. за темою «Фазові переходи між кінетичними режимами межового тертя».

Публікації

Монографії (розділи монографій)

 1. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Синергетика конденсированной среды. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2002. – 373 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/15973

 2. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, Field Theory of Crystal Defect Structure // A. Finel et al. (eds.), Thermodynamics, Microstructures and Plasticity. – Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. - P. 363-373 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16195

 3. А.В. Хоменко, Синергетика фазовых и кинетических переходов в низкоразмерных системах. Физические основы, концепции, методы. - Saarbrücken, Deutschland/Germany: Palmarium Academic Publishing, 2015. - 328 p. ISBN: 978-3-659-60374-7

 4. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko. Nonequilibrium thermodynamics and kinetics of metals fragmentation during severe plastic deformation // M.C. Wythers (ed.), Advances in Materials Science Research. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018. V.33, Chap.9. P.231-273. ISBN: 978-1-53614-314-0 https://novapublishers.com/shop/advances-in-materials-science-research-volume-33/

 5. А. Хоменко, Формирование и трение наносистем с углеродными поверхностями. Компьютерное моделирование, физические концепции и технологии. – Riga, Latvia / Латвія: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 180 с. ISBN: 978-620-2-67884-1

Навчальні посібники

 1. Я.О. Ляшенко, О.В. Хоменко, Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання: навч.посіб.: у 2 ч. Частина 1. Механіка. Термодинаміка. Електростатика. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 224 с. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/Ljashenko_Mehanika.pdf.pdf

 2. А.В. Дворниченко, Я.О. Ляшенко, О.В. Хоменко, Г.С. Корнющенко, Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання: навч.посіб.: у 2 ч. Частина 2. Електричний струм. Магнітне поле. Оптика. Радіоактивність. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 230с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/electricity.pdf

Огляди

 1. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Синергетика пластической деформации // Успехи физики металлов. - 2001. - Т. 2, №. 3. - С. 189-263. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16098

 2. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Статистическая теория граничного трения атомарно-гладких твердых поверхностей при наличии смазочного слоя // Успехи физических наук. - 2012. - Т.182, №10.- С.1081-1110. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30622

 3. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Е.П. Хоменко, Д.С. Трощенко, Трибологические свойства наноразмерных систем, содержащих углеродные поверхности // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – Т. 6, № 1. – C. 01012(12cc). http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2014/1/articles/jnep_2014_V6_01012.pdf

 4. О.В. Хоменко, Інтенсивна пластична деформація: методи та математичні моделі формування наноматеріалів // Журнал фізичних досліджень. – 2020. – Т. 24, № 2. 2001(20 c.) (2020). https://physics.lnu.edu.ua/jps/index_ua.html

Статті

 1. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Трехпараметрическая кинетика фазового перехода // Журнал экспериментальной и теоретической физики. - 1996. - т.110, вып.6(12). - С.2144-2167. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16091

 2. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, V.F. Klepikov, Synergetic kinetics of a second-order phase transition // Украинский физический журнал. - 1996. - т.41. - N7-8. - С.756-761 (англ. мовою).

 3. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, V.F. Klepikov, Synergetic kinetics of a first-order phase transition // Украинский физический журнал. - 1996. - т.41.  - N7-8. - С.762-767 (англ. мовою).

 4. А.И. Олемской, В.Ф. Клепиков, И.В. Коплык, О.Б. Крутько, А.В. Хоменко, Исследование фазовых портретов при превращениях систем с конкурирующим взаимодействием // Металлофизика и новейшие технологии. - 1996. - т.18. - N 2. - С.3-10. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44414

 5. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Численное исследование самоорганизующихся систем, реализуемых в процессе пластической деформации // Изв. вузов. Физика. - 1996. - N6. - С.3-8. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44377

 6. И.А. Ковалев, А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Теория кинетической самоорганизации структурированной жидкости // Вісник Сумського державного унiверситету. - 1995. - N3. - С.3-7.

 7. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Феноменологическая теорія стеклования жидкости// Вiсник Сумського державного унiверситету. - 1997. - №1(7). - С.35-47.

 8. A.I. Olemskoi, A. V. Khomenko, Synergetic theory of a liquid-glass transition // Journal of Physical Studies. – Vol.2, No.2, pp. 167-174 (1998). https://physics.lnu.edu.ua/jps/index_ua.html

 9. А.И. Олемской, Р.З. Валиев, А.В. Хоменко, О возбужденном состоянии границы зерна в нано- и субмикрокристаллах // Металлофизика и новейшие технологии. - 1999. - Т.21, №4. - С.43-58. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16093

 10. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Феноменологические уравнения стеклования жидкости // Журнал технической физики. - 2000. - Т.70, вып.6. - С.6-9.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16095

 11. А.И. Олемской, А.В. Хоменко, Синергетическая теория стеклования жидкости// Журнал технической физики. - 2000. - Т.70, вып.6. - С.10-15. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16096

 12. Хоменко А.В., О.В.Ющенко, Синергетическая теория перехода между режимами транспортного потока // Вісник Сумського державного університету. - 2000. - №1(17). - С.20-26.

 13. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, V.P. Koverda, Explosive crystallization of ultradisperse amorphous film // Physica A. - 2000. - V.284, Is.1-4. - P.178-195 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16094

 14. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, Synergetic Theory for Jamming Transition in Traffic Flow // Phys. Rev. E. - 2001. - V. 63. - P. 036116 (1-4) (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16097

 15. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko, Self-organized Criticality within Fractional Lorenz Scheme // Physica A. - 2003. - V.323. - P. 263-293 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16133

 16. A.V. Khomenko, O.V. Yushchenko, Solid-liquid transition of ultrathin lubricant film// Phys. Rev. E. - 2003. - V.68. - P. 036110-6 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16192

 17. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, D.A. Olemskoi, Field theory of self-organization// Physica A. - 2004. - V.332. - P. 185-206 (англ. мовою).

 18. A.V. Khomenko, Noise influence on solid-liquid transition of ultrathin lubricant film // Physics Letters A. - 2004. - V. 329, Iss. 1-2. - P. 140-147 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16198

 19. А.В. Хоменко, Синергетический фазовый переход второго рода с комплексным параметром порядка  // Вісник Сумського державного університету. - 2004. - №8(67). - С.5-15.

 20. A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko, O.V. Yushchenko, Jamming Transition with Fluctuations of Characteristic Acceleration/braking Time // Вісник Львівського університету. - 2004. - Вип.37. - С.44-56 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16193

 21. А.В. Хоменко, Влияние флуктуаций температуры поверхностей трения на динамическую фазовую диаграмму // Вісник Сумського державного університету. - 2004. - №10(69). - С.15-28.

 22. A.V. Khomenko, O.V. Yushchenko, Synergetic theory of ultrathin lubricant film melting // Вісник Львівського університету. - 2005. – Вип.38. - С.18-29 (англ. мовою).

 23. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Стохастическая теория прерывистого режима плавления ультратонкой пленки смазки // Журнал технической физики. - 2005. - Т.75, №11. - С.17-25.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16200

 24. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Влияние корреляций температуры  на самоподобное поведение ультратонкой пленки смазки // Вісник Сумського державного університету. - 2005. - №4(76). - С.70-87.

 25. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Фазовая кинетика внутреннего трения ультратонкой пленки смазки // Вісник Сумського державного університету. - 2005. - №8(80). - С.68-77.

 26. A.V. Khomenko, Stochastic models of ultrathin lubricant film melting // Вісник Львівського університету. – 2006. - Вип.39. - С.23-35 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16197

 27. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Синергетическая кинетика граничного трения // Вісник Сумського державного університету. - 2006. - №6(90).- С.74-84.

 28. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Temperature dependence effect of viscosity on ultrathin lubricant film melting// Condensed Matter Physics. – 2006. - V.9, No. 4(48). - P. 695-702 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16191

 29. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Синергетическая кинетика плавления ультратонкой пленки смазки // Физика и техника высоких давлений. - 2006. - Т.16, №4. - С.164-179. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16199

 30. А.В. Хоменко, Влияние коррелированных флуктуаций температуры на фазовую динамику ультратонкой пленки смазки // Журнал технической физики. - 2007. - Т.77, №3.- С.29-37. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16204

 31. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Гистерезисные явления при плавлении ультратонкой пленки смазки // Физика твердого тела. – 2007. - Т.49, вып. 5. - С.886-890. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16205

 32. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Hysteresis phenomena at ultrathin lubricant film melting in the case of first-order phasetransition// Physics Letters A. – 2007. - V.366, Iss. 1-2.- P.165-173; doi:10.1016/j.physleta.2007.02.010 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16207

 33. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Плавление ультратонкой пленки смазки за счет диссипативного разогрева поверхностей трения // Журнал технической физики. - 2007. - Т.77, вып. 9. - С.137-140. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16212

 34. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Influence of temperature correlations on phasekinetics of boundary friction // Вісник Львівського університету. – 2007. - Вип.40. - С.71-85(англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16203

 35. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko,Phase dynamics and kinetics ofthin lubricant film driven by correlated temperaturefluctuations // Fluctuation and Noise Letters. - 2007. - V.7, No.2. - P.L111-L133 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16208

 36. О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, Фазова динамiка тонкої плiвки мастила мiж твердими поверхнями при деформацiйному дефектi модуля зсуву // Журнал фiзичних дослiджень. – 2007. - Т.11, №3.- С. 268-278. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16206

 37. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Л.С.Метлов, Фазовая динамика и кинетика интенсивной пластической деформации // Металлофизика и новейшие технологии. - 2008. - Т.30, №6. - С.859-872. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16125

 38. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, Термодинамика интенсивной пластической деформации с учетом шума // Вiсник Сумського державного унiверситету. Серiя Фiзика, математика, механiка. - 2008. - №1. - С.5-21.

 39. Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Термодинамическая теория плавления ультратонкой пленки смазки //Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур» (8.10-10.10.2008, Харків, Україна). - С. 206-209.

 40. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, Molecula rdynamics simulations of ultrathin water film confined between flat diamond plates// Condensed Matter Physics. - 2008. - V.11, No. 4(56). - P.615-626 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16211

 41. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Влияние шероховатости алмазных поверхностей на поведение ультратонкой пленки воды, заключенной между ними // Физика и техника высоких давлений. - 2009. - Т.19, №1. - С.123-133. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16486

 42. О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, В.М. Борисюк, Самоподібна фазова динаміка межового тертя // Український фізичний журнал. - 2009. - Т.54, №11. - С.1142-1151.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16487

 43. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Влияние деформационного дефекта модуля сдвига на периодический прерывистый режим граничного трения //Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур» (21.10-23.10.2009, Харків, Україна). - С.172-176.

 44. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Ю.В. Щербак, Численное исследование облучения пластинки графена пучком атомов углерода // Журнал нано- и электронной физики. - 2009. - Т.1, №2.- С.76-88.

 45. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Периодический прерывистый режим граничного трения // Журнал технической физики. - 2010. - Т.80, вып. 1.-С.27-33. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18084

 46. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, Molecular dynamics of cleavage and flake formation during the interaction of a graphite surface with a rigid nanoasperity// Carbon. - 2010. - V.48.- P.1234-1243; http: // doi:10.1016/ j.carbon.2009.11.046 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18081

 47. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, V.N. Borisyuk, Multifractalanalysisofstresstimeseriesduringultrathinlubricantfilmmelting// Fluctuation and Noise Letters. 2010. - V.9, No.1. - P. 19-35 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18082

 48. N.V. Prodanov,A.V. Khomenko, Computational investigation of the temperature influence on the cleavage of a graphite surface // Surface Science. - 2010. - V.604.- P.730-740 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18085

 49. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov. Molecular dynamics of graphene preparation by mechanical exfoliation of a graphite surface // Functional Materials. - 2010. - V. 17, No. 2. - P. 230-237 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18079

 50. Я.А. Ляшенко, А.В. Хоменко, Л.С. Метлов. Феноменологическая теория плавления тонкой пленки смазки между двумя атомарно-гладкими твердыми поверхностями // Журнал технической физики. - 2010. - Т.80, №8. - С.120-126. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18080

 51. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко. Стохастическая модель прерывистого режима граничного трения с учетом деформационного дефекта модуля сдвига смазки // Трение и износ. - 2010. - Т.31, №4. - С.412-422. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18086

 52. Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, С.Н. Чепульский, Неравновесная эволюционная термодинамика граничного трения // Журнал нано- и электронной физики. - 2010. - Т.2, №2.- С. 79-93.

 53. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov. Study of friction of Ag and Ni nanoparticles: an atomistic approach // Journal of Physical Chemistry C. - 2010. - V. 114 .- P. 19958-19965 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16489

 54. I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, L.S. Metlov, Thermodynamics and kinetics of boundary friction // Tribology International. - 2011. - V.44, No. 4. - P. 476-482 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18088

 55. Я.А. Ляшенко, А.В. Хоменко, Л.С. Метлов, Нелинейная термодинамическая модель граничного трения // Трение и износ. - 2011. - Т.32, №2. - С.30-44. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18089

 56. А.В. Хоменко, Н.В. Проданов, Алгоритм для реалистичного моделирования графитовых систем // Журнал нано- и электронной физики. - 2011. - Т.3, № 2- С.36-47. http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2011/2/articles/jnep_2011_V3_N2_36-47.pdf

 57. L.S. Metlov, A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Multidimensional thermodynamic potential for descriptions of ultrathin lubricant film melting between two atomically smooth surfaces // Condensed Matter Physics. - 2011. - Vol.14, No.1.- P.1-11 (англ. мовою). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18068

 58. Я.О. Ляшенко, О.В. Хоменко, Л.С. Метлов, Феноменологiчна теорiя переривчастого режиму межового тертя // Український фізичний журнал. - 2011. - Т.56, No .3. - P.278-286. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18090

 59. Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, С.Н. Чепульский, Неравновесные стационарные режимы граничного трения // Журнал нано- и электронной физики. - 2011. - Т.3, №3.- С. 59-69.

 60. Я.А. Ляшенко, А.В. Хоменко, Л.С. Метлов, Гистерезисные явления граничного трения // Физика и техника высоких давлений. - 2011. - Т.21, № 2 .- С.67-80. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18087

 61. I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, Thermodynamic theory of two rough surfaces frictionin the boundary lubrication mode// Tribology Letters. - 2012. - Vol.48, No.1.- P.63-75.doi: 10.1007/s11249-012-9939-2 (англ. мовою) http://dx.doi.org/10.1007/s11249-012-9939-2;http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30623

 62. Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, С.Н. Чепульский, Неравновесная кинетика фазовых переходов в режиме граничного трения // Трение и износ. - 2012. - Т.33, №4. - С.265-276. http://elibrary.ru/item.asp?id=17976186

 63. Л.С. Метлов, М.М. Мышляев, А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко,Модель скольжения по границам зерен в процессе деформации // Письма в Журнал технической физики. - 2012. - Т.38, вып.21.- С.28-33. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30624

 64. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, D.O. Sinko, Molecular dynamics of tribological processes at interaction of Cu and Au nanoparticles with graphene sheet // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2012. – Sumy: Sumy State University, 2012. - Vol.1, No.1. - 01PCN18(4pp).

 65. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, M.A. Khomenko, B.O. Krasulya, Frictional anisotropy of metal nanoparticles adsorbed on graphene // Журнал нано- и электронной физики. - 2013. - Т.5, №3. - С. 03018(8pp).http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31950

 66. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, B.N.J. Persson, Atomistic modeling of friction of Cu and Au nanoparticles adsorbed on graphene // Condensed Matter Physics. – 2013. – V. 16, No. 3. – P.33401. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33978

 67. I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, A.M. Zaskoka, Hysteresis Behavior in the Stick–Slip Mode at the Boundary Friction // Tribology Transactions. – 2013. – V. 56, Issue 6. – P. 1019-1026. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33977

 68. I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, A.M. Zaskoka, K.S. Zhmaka, Hysteresis Phenomena in the Stick–Slip Motion at the Boundary Friction Mode // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2013. – Sumy: Sumy State University, 2013. - Vol.2, No.1. - 01NTF04(4pp).

 69. А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, А.Н. Заскока, Неравновесная термодинамическая модель плавления ультратонкой пленки смазки зажатой между двумя атомарно-гладкими твердыми поверхностями // Сборник докладов пятого Международного конгресса «Цветные металлы-2013». – Красноярск: Версо, 2013. – С. 564-566.

 70. A.V. Khomenko, Self-organization of adatom adsorption structure at interaction with tip of dynamic force microscope// Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17, No. 3.– P. 33401: 1–10. http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.79/33401/art33401.pdf

 71. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, D.V. Boyko, M.V. Zaharov, Thermodynamics of Fragmentation of Solids at Severe Plastic Deformation // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2014. – Sumy: Sumy State University, 2014. - Vol.3, No.1. – 01PCS16(4pp). http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2014/paper/view/1435/756

 72. А.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Д.В. Бойко, М.В. Захаров, Влияние внешнего периодического воздействия на кинетику фрагментации металлов при интенсивной пластической деформации // Журнал нано- и электронной физики. - 2015. - Т.7, №1.- С. 01039(11cc). http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2015/1/articles/jnep_2015_V7_01039.pdf

 73. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, L.S. Metlov, Thermodynamics and Kinetics of Solids Fragmentation at Severe Plastic Deformation // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18, No. 3. – P. 33004: 1–14. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44309

 74. О.В. Хоменко, Д.В. Бойко, М.В. Захаров, К.П. Хоменко, Я.В. Хижня, Атомістичне моделювання властивостей ультратонкого шару рідкого аргону, стиснутого між алмазними поверхнями // Журнал нано- та електронної фізики. - 2016. – Т.8, № 1. – С. 01028(8сс). http://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2016/1/articles/jnep_2016_V8_01028.pdf

 75. A.V. Khomenko, K.P. Khomenko, V.V. Falko, Nonlinear model of ice surface softening during friction // Condensed Matter Physics. – 2016. - V. 19, No. 3. – P. 33002: 1-10. http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.87/33002/art33002.pdf

 76. А.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Л.С. Метлов, Моделирование кинетики режимов фрагментации материалов при интенсивной пластической деформации // Металлофиз. новейшие технол. - 2017. – Т.39, № 2. - С.265-284. http://mfint.imp.kiev.ua/article/v39/i02/MFiNT.39.0265.pdf

 77. А.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Л.С. Метлов, П.Е. Трофименко, Особенности фазовой кинетики фрагментации металлов при интенсивной пластической деформации // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2017. – Т.15, № 2. C. 203-220. http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/index.html

 78. A. Khomenko, M. Khomenko, B. Persson, K. Khomenko, Noise effect on ice surface softening during friction // Tribology Letters. – 2017. – V.65, Iss.2. – Art.71. https://link.springer.com/article/10.1007/s11249-017-0853-5

 79. А.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Я.О. Кравченко, М.А. Хоменко, Влияние аддитивного гаусового шума на фазовую диаграмму режимов фрагментации металла при интенсивной пластической деформации // Журнал нано- и электронной физики. – 2017. – Т.9, №.3. - P.03045 (8pp). http://jnep.sumdu.edu.ua:8080/en/component/content/full_article/2234

 80. А.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Л.С. Метлов, Фазовая динамика фрагментации металлов при мегапластической (интенсивной) деформации // Деформация и разрушение материалов. – 2017. – № 8. C. 2-10. http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2648

 81. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, I.O. Solonar, P.E. Trofimenko, Modeling the noise influence on the metals fragmentation modes at severe plastic deformation // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2017. – Sumy: Sumy State University, 2017. - Vol.6. IEEE Xplore Digital Library. - 01PCSI12-1-5. https://ieeexplore.ieee.org/document/8190149/

 82. A.V. Khomenko, D.V. Boyko, M.V. Zaharov, K.P. Khomenko, Ya.V. Khyzhnya, Molecular dynamics of aluminum nanoparticles friction on graphene // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2017. – Sumy: Sumy State University, 2017. - Vol.6. IEEE Xplore Digital Library. - 01NNPT01-1-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/8190181/

 83. A.V. Khomenko, D.V. Boyko, M.V. Zakharov, Molecular Dynamics of a Thin Liquid Argon Layer Squeezed between Diamond Surfaces with a Periodic Relief // Journal of Friction and Wear, 2018, Vol.39, No.2, pp.152–157. https://link.springer.com/article/10.3103/S106836661802006X

 84. A. Khomenko, M. Zakharov, D. Boyko, Bo N. J. Persson, Atomistic modeling of tribological properties of Pd and Al nanoparticles on a graphene surface // Beilstein Journal of Nanotechnology. – 2018, Vol. 9, pp. 1239–1246.
  https://www.beilstein-journals.org/bjnano/content/pdf/2190-4286-9-115.pdf

 85. A. Khomenko, Self-similar mode of ice surface softening during friction // Tribology Letters. – 2018. – V. 66, Iss.3. – Art.82. https://rdcu.be/UXhK https://link.springer.com/article/10.1007/s11249-018-1034-x

 86. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, I.O. Solonar, M.A. Khomenko, A.M. Litsman, Phase Portraits of Metals Fragmentation Modes during Severe Plastic Deformation // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2018. – Sumy: Sumy State University, 2018. - Vol.1. IEEE Xplore Digital Library. – 01SPN61-1-6.

 87. A.V. Khomenko, M.V. Zakharov, K.P. Khomenko, Ya.V. Khyzhnya, P.E. Trofimenko, Atomistic modeling of friction force dependence on contact area of metallic nanoparticles on graphene // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2018. – Sumy: Sumy State University, 2018. - Vol.4. IEEE Xplore Digital Library. - 04NNLS15-1-4.

 88. О.В. Хоменко, Самоподібний режим фрагментації металів при інтенсивній пластичній деформації // УФЖ, 2019, Т. 64, № 6, С. 483-494. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019333/1400

 89. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, L.S. Metlov, Effect of stochastic processes on structure formation in nanocrystalline materials under severe plastic deformation // Physical Review E. – 2019. V. 100. P. 022110. https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.022110

 90. A. Khomenko, M. Zakharov, B.N.J. Persson, Frictional anisotropy of Al, Pt and Pd nanoparticles on a graphene substrate // Tribology Letters. – 2019. – V. 67, Iss.4. – Art.113. https://rdcu.be/bRVDX https://link.springer.com/article/10.1007/s11249-019-1226-z

 91. Khomenko A., Zakharov M., Persson B., Khyzhnya Ya., Trofymenko P., Logvinenko D. Correlation Anisotropy of Friction Force during Sliding of Metallic Nanoparticles on Graphene // In: Proceedings of the IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Application Properties (NAP’19). Vol. 1, P. 01SSI05-1-4 (2019). https://ieeexplore.ieee.org/document/9075611

 92. Khomenko A., Boyko D., Khomenko K. Molecular Dynamics Simulation of Thin Film of Carbon Disulfide between Diamond Plates // In: Proceedings of the IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Application Properties (NAP’19). Vol. 2, P. 02TM17-1-3 (2019). https://ieeexplore.ieee.org/document/9075559

 93. P.E. Trofimenko, M.V. Naida, A.V. Khomenko, Mathematical study of energy characteristics of centrifugal pump with single-vane impeller // Mathematical Modeling and Computing. - 2020. - Vol.7, No.2. - P. 366–372. https://doi.org/10.23939/mmc2020.02.366

 94. A. Khomenko, A. Shikura. Nonlinear kinetics of transition between transport flow modes // Physica A, Vol. 557, p. 124965 (2020). https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124965

 95. A.V. Khomenko, D.T. Logvinenko, Ya.V. Khyzhnya, Nonlinear model of ice surface softening during friction taking into account spatial heterogeneity of temperature // Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol.12, P. 04002-1-6 (2020). https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04002

 96. A.Khomenko, O. Yushchenko, A. Badalian, Kinetics of Nanostructuring Processes of Material Surface under Influence of Laser Radiation // Symmetry. - 2020. - V.12. - P. 1914. https://doi.org/10.3390/sym12111914

 97. П.Є. Трофименко, М.В. Найда, О.В. Хоменкo, Формування плівки рідини на статичному плівкоутворювачі // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2020. – Т.18, №3. C. 565–576. https://www.imp.kiev.ua/nanosys/media/pdf/2020/3/nano_vol18_iss3_p565p576_2020.pdf

 98. A. Khomenko, D. Boyko, K. Khomenko, Atomistic tribological investigation of ultrathin layer of carbon disulfide between diamond surfaces // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2020. doi: 10.1080/15421406.2020.1860531 (у друці).

 99. D. Belous, A. Goncharov, A. Yunda, A. Khomenko, L. Vasilyeva, S. Goncharova, Influence of Protective Nanocomposite Coatings on the State of Heat Flow in the Cutting Insert // in: Proceedings of the IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP’20). IEEE, USA, 2021. - Vol. 1. - ID 01TFC22 -1-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/9309548/

 100. Khomenko A., Zakharov M., Atomistic modelling of frictional anisotropy of palladium nanoparticles on graphene // Condensed Matter Physics. – 2021. - V.24, No.1. – P. 13301: 1-6. http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.105/934/abstract.html

Електронні препринти

 1. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, V.P. Koverda. ExplosiveCrystallizationMechanismofUltradisperseAmorphous Films // cond-mat/9907456.

 2. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko. Synergetic Theory for Jamming Transition in Traffic Flow // cond-mat/0004066.

 3. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko. Field Theory of Avalanche Formation // cond-mat/0008121.

 4. A.I. Olemskoi, A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko. Self-organized Criticality within Generalized Lorenz Scheme // cond-mat/0104325.

 5. A.V. Khomenko, D.O. Kharchenko, O.V. Yushchenko. Jamming Transition with Fluctuations of Characteristic Acceleration/Braking Time within Lorentz Model // cond-mat/0204132.

 6. A.V. Khomenko. Noise influence on solid-liquid transition of ultrathin lubricant film // cond-mat/0403502.

 7. A.V. Khomenko. Influence of temperature correlations on phase dynamics and kinetics of ultrathin lubricant film //cond-mat/0510465.

 8. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko. Hysteresis phenomena at ultrathin lubricant film melting in the case of first-order phase transition // cond-mat/0610144.

 9. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov. Molecular dynamics simulations of ultrathin water film confined between flat diamond plates // http://arxiv.org/abs/0806.4505v1 (2008).

 10. L.S. Metlov, A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko. Multidimensional thermodynamic potential for descriptions of ultrathin lubricant film melting between two atomically smooth surfaces // http://arXiv.org/abs/0903.5031 (2009).

 11. I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, L.S. Metlov. Thermodynamics and kinetics of boundary friction // http://arxiv.org/abs/1007.2931 (2010).

 12. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, V.N. Borisyuk. Multifractal analysis of stress time series during ultrathin lubricant film melting // http://arxiv.org/abs/1007.3378 (2010).

 13. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, Molecular dynamics of cleavage and flake formation during the interaction of a graphite surface with a rigid nanoasperity// http://arxiv.org/abs/1010.3514.

 14. N.V. Prodanov, A.V. Khomenko, Computational investigation of the temperature influence on the cleavage of a graphite surface //http://arxiv.org/abs/1010.3533.

 15. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov.Study of friction of Ag and Ni nanoparticles: an atomistic approach // http://arxiv.org/abs/1010.4128.

 16. A.V. Khomenko,Nonlinear model of hysteresis phenomena in dynamic force microscopy // http://arxiv.org/abs/1301.4379 .

 17. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, B.N.J. Persson, Atomistic modeling of friction of Cu and Au nanoparticles adsorbed on a graphene sheet// http://arxiv.org/abs/ 1302.6432 .

 18. A.V. Khomenko, N.V. Prodanov, M.A. Khomenko, B.O. Krasulya, Frictional anisotropy of metal nanoparticles adsorbed on graphene // http://arxiv.org/abs/1303.4187.

 19. A.V. Khomenko, D.S. Troshchenko, L.S. Metlov, Thermodynamics and Kinetics of Solids Fragmentation at Severe Plastic Deformation // http://arxiv.org/abs/1510.06536.

 20. A.V. Khomenko, K.P. Khomenko, V.V. Falko, Nonlinear model of ice surface softening during friction // http://arxiv.org/abs/1609.04680