Кобяков Олександр Миколайович

Доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Адреса:
Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: [email protected]

Освіта

1988 р.: ад’юнктура Київського вищого інженерного радіотехнічного училища Протиповітряної оборони.
1982 р.: закінчив з відзнакою Київське вище інженерне радіотехнічне училище Протиповітряної оборони.

Вчені ступені

1988 р.: кандидат технічних наук.

Кандидатська дисертація пов’язана з теорією автоматичного управління.

Досвід роботи

1994 р. - отримав звання доцента.
З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки СумДУ.

Досвід викладання

Є викладачем таких навчальних дисциплін: «Напівпровідникові прилади», «Електронні пристрої систем управління», «Мікросхемотехніка», «Твердотіла електроніка», «Сигнали в телекомунікаційних системах».

Список основних публікацій

  1. Кобяков А. Н., Борисенко А. А., Арбузов В. В. Структурный синтез квазиоптимального корректирующего регулятора для динамического объекта второго порядка с жестким ограничением // Вісник Сумського державного університету. — 1994. — №1. — С. 101-105.
  2. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Протасова Е.А., Кобяков А.Н. Нумерация композиций на основе многозначных биномиальных чисел // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - 2012. - №1. – С.59-62.