Космінська Юлія Олександрівна

English version
 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри наноелектроніки, факультет електроніки та інформаційних технологій

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса:
Сумський державний унiверситет
Кафедра наноелектроніки
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
кімната ЕТ-97
e-mail: [email protected], [email protected]
Тел.: +38 (0542) 687-767
Факс: +38 (0542) 334-049

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ:

Народилася: 20 вересня 1980 р., в м. Суми, Україна

Освіта:

2008-2010

Докторантура, Сумський державний університет (СумДУ)

Робота над докторською дисертацією, спеціальність 01.04.07-фізика твердого тіла. Дисертація зараз готується до захисту.

2002-2005

Аспірантура, СумДУ

Отримано наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07- фізика твердого тіла. Дисертацію захищено 16.06.2005 на тему «Структуроутворення шарів Al, Cu, Ni, Cr, Ta, Tiта Cпри нерівноважному переході речовини в конденсований стан» під керівництвом проф. каф. НЕ Перекрестова В.І.

2001-2002

Фізико-технічний факультет, СумДУ

Отримано ступінь магістра з фізичної та біомедичної електроніки, диплом з відзнакою

1997-2001

Фізико-технічний факультет, СумДУ

Отримано ступінь бакалавра електроніки, диплом з відзнакою

Посади:

2011-по тепер. час

Доцент кафедри наноелектроніки (НЕ), факультет електроніки та інформаційних технологій, СумДУ

2008-2011

Докторант, СумДУ

2007-2008

Доцент кафедри фізичної електроніки, СумДУ

2006-2007

Старший викладач кафедри фізичної електроніки, СумДУ

2005-2006

Асистент кафедри фізичної електроніки, СумДУ

Вчене звання:

Жовтень 2014

Отримане вчене звання доцента за кафедрою наноелектроніки

Досвід викладання у вищій школі:

2005-по тепер. час

Лекційні курси для студентів напряму «Мікро- та наноелектроніка», спеціальності «Фізична та біомедична електроніка», основні з курсів такі:

 

  • "Фізика електронних процесів",
  • "Комп’ютерні технології в електроніці",
  • "Основи наукових досліджень та організація експерименту",
  • "Електронні процеси в наноматеріалах",
  • "Експериментальні методи дослідження наноматеріалів",
  • "Нанотехнології в медицині та техніці",
  • "Матеріали електронної техніки",
  • "Фізичні методи медико-біологічного аналізу",
  • "Основи біомедичних знань",
  • "Біофізика".

Мови:

Рідні: українська, російська

Інші: англійська (вільно), французька, німецька.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПУБЛІКАЦІЇ:

Наукові інтереси:

Фізика і технологія тонких плівок та наноструктур; квазірівноважна конденсація при магнетронному розпиленні; явища самоорганізації в процесі осадження; оптичні та сенсорні властивості наноструктур

Основні публікації:

[1]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.S. Kornyushchenko, V.M. Latyshev. Self-assembly of porous Cu structures during steady-state condensation of weakly supersaturated vapors, Journal of Porous Materials, V.21, 1159 (2014).

[2]

V. Perekrestov, A. Kornyushchenko, Yu. Kosminska, G. Wilde, S. Ostendorp, N. Winkler. Formation of porous low-dimensional nickel systems during near equilibrium condensation in ultrapure inert environment, Applied Surface Science, V.316, 155 (2014).

[3]

V. Perekrestov, Yu. Kosminska, A. Mokrenko, T. Davydenko. Self-assembly of condensates with advanced surface by means of the competing field selectivity and Gibbs–Thomson effect, Applied Surface Science, V. 298, 171 (2014).

[4]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.S. Kornyushchenko, A.A. Mokrenko, Impact of selective processes on Al porous structures formation during self-organized quasi-equilibrium steady-state condensation, Journal of Porous Materials, V.20, 967 (2013).

[5]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.S. Kornyushchenko, V.M. Latyshev, Self-organization of copper nanosystems under Volmer-Weber conditions during quasi-equilibrium condensation, Physica B: Condensed matter, V.411, 140 (2013).

[6]

A.I. Olemskoi, O.V. Yushchenko, V.N. Borisyuk, T.I. Zhilenko, Yu.O. Kosminska, V.I. Perekrestov, Hierarchical condensation near phase equilibrium, Physica A, V.391, 3277 (2012).

[7]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.A. Mokrenko, I.N. Kononenko, and A.S. Kornyushchenko, Structure formation mechanisms of low-dimensional porous titanium systems condensed under quasi-equilibrium steady-state conditions,Vacuum,V.86, 111 (2011).

[8]

G.I. Dovbeshko, O.M. Fesenko, V.R. Romanyuk, V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, S.I. Kshnyakina, Porous Al and Cu structures as infrared signal enhancers, Functional Materials, V.17, 62 (2010).

[9]

V.I. Perekrestov, A.I. Olemskoi, Yu.O. Kosminska, A.A. Mokrenko, Self-organization of quasi-equilibrium steady-state condensation in accumulative ion-plasma devices, Physics Letters A, V.373, 3386 (2009).

[10]

V.I. Perekrestov, A.S. Kornyushchenko, Yu.A. Kosminskaya, Selective Processes that Proceed during Formation of Aluminum Layers near the Phase Equilibrium in a Plasma-Condensate System, Technical Physics, Vol.53, 1364 (2008). (Стаття на російській мові)

[11]

V.I. Perekrestov, A.S. Kornyushchenko, Yu.A. Kosminskaya, Regularities of Al layer structure formation near phase equilibrium in plasma-condensate system, Physics of the Solid State, Vol.50, 1357 (2008). (Стаття на російській мові)

[12]

V.I. Perekrestov, A.S. Kornyushchenko, Yu.A. Kosminskaya, Formation of Nanosystems under Near-Equilibrium Copper Condensation in an Ultrapure Inert Medium, JETP Letters, Vol.86, 767 (2008).(Стаття на російській мові)

[13]

V.I. Perekrestov, A.V. Pavlov, Yu.O. Kosminska, Phase composition and structure of condensates of low supersaturated Ti-C vapors, Ukrainian Journal of Physics, V.49, 261 (2004).

[14]

V.I. Perekrestov and Yu.A. Kosminskaya, The Phaseand Morphological Inhomogeneity of the Ti-C System Deposits Formedat the Plasma-Titanium Substrate Interface,JETP Letters, V.78, 223 (2003). (Стаття на російській мові)

[15]

V.I. Perekrestov, A.A. Mokrenko, Yu.O. Kosminska, Sputtering device for deposition of highly porous layers of metals or weak-volatility substances onto flat substrates in vacuum, Patent for invention 92525 UA, IPC С23С 14/35, С23С 14/24, H01J 27/02 (2010).

[16]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.A. Mokrenko, V.B.Dyoshin, Device for depositing layers in vacuum, Patent for invention 37359  UA, IPC С23С14/35 (2008).

[17]

V.I. Perekrestov, Yu.O. Kosminska, A.S. Kornyushchenko, Technique of fabrication of highly porous layers of conductive materials, Patent for invention 83371 UA, IPCС23С 14/35, С23С 14/34, С23С 14/22 (2008).

Участь у наукових проектах:

2014

«Формування пористих наносистем ZnO і NiO для застосування в сенсорній електроніці» (грант Президента України для молодих вчених, виконавець проекту)

2013

«Самоорганізація тривимірних мікро- та наносистем з вузьким розподілом розмірів та форми структурних елементів»(спільний україно-німецький науково-дослідний проект МОН України та DFG)

2012-2014

«Формування металевих мікро- та наносистем на основі взаємопов’язаних дисипативної та консервативної самоорганізації» (держбюджетна тема)

2011

«Формування низько-розмірних систем металів, кремнію та вуглецю при квазірівноважній стаціонарній конденсації» (індивідуальний грант Президента України для молодих вчених, керівник проекту)

2010-2011

«Технології формування сучасних напівпровідникових плівок SiCтаAlNдля застосувань в електроніці та оптоелектроніці» (спільний україно-словацький науково-дослідний проект МОН України)

2007-2008

«Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації» (держбюджетна тема)

2001-2002

«Дослідження процесів карбідізації титану і вольфраму в залежності від хімічного складу та технологічних параметрів розпилення металів та вуглецю низько- температурною плазмою» (держбюджетна тема)

Нагороди та гранти:

2012

Грант МОНмолодьспорту України на тримісячне наукове стажування в Паризькому Інституті Нанонаук Університету П’єр і Марії Кюрі та CNRS, Франція

2011

Грант МОНмолодьспорту України на тримісячне наукове стажування вІнституті фізики Штутгартського університету, Германія

2011

Грант Президента України для молодих вчених для проведення наукового дослідження за тематикою «Формування низькорозмірних систем металів, кремнію та вуглецю при квазірівноважній стаціонарній конденсації»

2010

Диплом від Оргкомітету Україно-німецького симпозіуму з фізики та хімії наноструктур та біотехнологій за друге місце в конкурсі доповідей молодих вчених, Крим, Україна.

2009

Диплом від Оргкомітету Міжнародної наукової конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем МНКФТТПН – ХІІ за кращу наукову доповідь серед молодих вчених, Івано-Франківськ, Україна

2008

Диплом від Оргкомітету Міжнародної конференції «Наноструктурні системи: технологія, структура, властивості, застосування» за перше місце в конкурсі доповідей молодих вчених, Ужгород, Україна

2005-2007

Стипендія Кабінету Міністрів України для підтримки досліджень молодих вчених