Курбатов Денис Ігорович

English version

Начальник науково-дослідної частини,
провідний науковий співробітник Сумського державного університету

ОСВIТА:

2006-2009: СумДУ, факультет електроніки та інформаційних технологій, спеціальність – «Фізика твердого тіла», диплом: ДК №064605;

2001-2006: СумДУ, фізико-технічний факультет, спеціальність – «Електронні прилади та пристрої», диплом: СМ № 30438608.

НАУКОВІ СТУПЕНI ТА ЗВАННЯ:

2013: Старший науковий співробітник, спецiальнiсть 01.04.07-Фізика твердого тіла;

2010: Кандидат фізико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07-Фізика твердого тіла.

ДОСВIД РОБОТИ:

з 2012: Провідний науковий співробітник лабораторії «Оптоелектроніки та геліоенергетики», Сумський державний університет, Україна;

з 2011: Начальник Науково-дослідної частини, Сумський державний унiверситет, Україна;

2010-2011: Заступник начальника Науково-дослідної частини, Сумський державний унiверситет, Україна;

з 2009: Науковий співробітник, Сумський державний унiверситет, Україна;

2007-2011: Асистент кафедри Загальної та теоретичної фiзики, Сумський державний унiверситет, Україна.

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2019: Китайський інститут ядерної енергетики (NPIC) (Ченду, КНР);

2018: Державний науково-дослідний інститут Центр фізичних наук і технологій (CPST) (Вільнюс, Литва);

2016: Федеральне Міністерство освіти і наукових досліджень Німеччини (BMBF) (Берлін, Німеччина).

ОКРЕМІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ, ПАТЕНТИ:

[1] Dobrozhan O., Vorobiov S., Kurbatov D., Baláž S. et al. Structural properties and chemical composition of ZnO films deposited onto flexible substrates by spraying polyol mediated nanoinks / Superlattices and Microstructures, (2020) 140, art. no. 106455 (Q2, IF = 2.385)
[2] Dobrozhan O., Shelest I., Stepanenko A., Kurbatov D. et al. Structure, substructure and chemical composition of ZnO nanocrystals and films deposited onto flexible substrates / Materials Science in Semiconductor Processing, (2020) 108, art. no. 104879 (Q2, IF = 2.722)
[3] Shamardin A., Kurbatov D., Grase L. et al. Quality improvement of CZTS thin films deposited by spray pyrolysis method using pulsed Nd: YAG laser irradiation / (2019) Applied Surface Science, 488, pp. 827-835 (Q1, IF = 5.155)
[4] Shamardin A., Kurbatov D., Medvids A. Effect of deposition temperature on the growth mechanism of chemically prepared CZTGeS thin films (2019) Surface and Interface Analysis, 51 (7), pp. 733-742 (Q2, IF = 1.319)
[5] Diachenko O.V., Dobrozhan O.A., Opanasyuk A.S, Kurbatov D.I., Čerškus A. The influence of optical and recombination losses on the efficiency of thin-film solar cells with a copper oxide absorber layer (2018) Superlattices and Microstructures, 122, pp. 476-485. (Q2, IF = 2.385)
[6] Yeromenko Y.S., Gnatenko Y.P., Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I.et al. Photoluminescence of high optical quality CdS:Dy thin films deposited by close-spaced vacuum sublimation (2018) Journal of Luminescence, 197, pp. 343-348. (Q2, IF = 2.961)
[7] Martinez-Tomas C., Klymov O., Agouram S., Kurbatov D., Opanasyuk A., Muñoz-Sanjosé V. Substructural Properties and Anisotropic Peak Broadening in Zn1−xMnxTe Films Determined by a Combined Methodology Based on SEM, HRTEM, XRD, and HRXRD (2016) Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 47 (12), pp. 6645-6654 (Q1, IF = 2.244)
[8] Dobrozhan O., Kurbatov D., Opanasyuk A., Cheong H., Cabot A. Influence of substrate temperature on the structural and optical properties of crystalline ZnO films obtained by pulsed spray pyrolysis (2015) Surface and Interface Analysis, 47 (5), pp. 601-606. (Q2, IF = 1.319)
[9] Kurbatov D.I., Kosyak V.V., Kolesnyk M.M. et al. Structural and electrical properties of ZnS/CdTe and ZnTe/CdTe heterostructures (2013) Materials Chemistry and Physics, 138 (2-3), pp. 731-736 (Q2, IF = 2.781)
[10] Kurbatov D., Opanasyuk A., Sofronov D., Khlyap, H. Structural and optical properties of vacuum-deposited ZnS nanostructures (2013) Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 210 (2), pp. 291-296 (Q2, IF = 1.606)
[11] Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I., Kosyak V.V., Kshniakina S.I., Danilchenko S.N. Characteristics of structure formation in zinc and cadmium chalcogenide films deposited on nonorienting substrates (2012) Crystallography Reports, 57 (7), pp. 927-933 (Q2, IF = 0.751)
[12] Kurbatov D., Opanasyuk A., Duvanov S.M., Balogh A.G., Khlyap H. Growth kinetics and stoichiometry of ZnS films obtained by close-spaced vacuum sublimation technique (2011) Solid State Sciences, 13 (5), pp. 1068-1071. (Q2, IF = 2.155)
[13] Kurbatov D.I. Electrical properties of zinc-sulfide films produced by close-spaced vacuum sublimation (2013) Semiconductors, 47 (9), pp. 1164-1169 (Q3, IF = 0.691)
[14] Kurbatov D., Opanasyuk A., Kshnyakina S. et al. Luminescent and optical characteristics of zinc sulfide thin films produced by close-spaced vacuum sublimation (2010) Romanian Reports of Physics, 55 (1-2), pp. 213-219 (Q1, IF = 1.940)

Монографії

[1] D.I. Kurbatov, A.S. Opanasyuk. Nanostructures and Films Based On Classical Wide Gap Semiconductors for Photovoltaic Applications, New York (Nova Science Publisher). – 2014. - 146 р.
[2] D. Kurbatov, A. Opanasyuk, H. Khlyap, Advanced Aspects of Spectroscopy(book)/Injection and Optical Spectroscopy of Localized States in II-VI Semiconductor Films (Chapter), InTech, Croatia. – 2012. - 538 p.
[3] Oleksandr Dobrozhan, Denys Kurbatov, Petro Danilchenko and Anatoliy Opanasyuk, Semiconductors (book)/ Nanostructured ZnO, Cu2ZnSnS4, Cd1−xZnxTe Thin Films Obtained by Spray Pyrolysis Method (Chapter), InTech, Croatia. – 2018. - 176 p.
[4] Ivashchenko M.M, Kurbatov D.I, Gnatenko Yu.P, Opanasyuk A.S., Horizons in World Physics/ Luminescence study of II-VI-based thin films deposited by close-spaced vacuum sublimation technique/monograph. New York: Nova Science.- V. 299, 1-43., 2019 ISBN: 978-1-53615-362-0 (eBook) ISSN: 2159-2004 р.
[5] Опанасюк А.С. Тиркусова Н.В. Колесник М.М. Косяк В.В., Курбатов Д.І. Доброжан О.А. Інжекційна спектроскопія локалізованих станів у плівках напівізолюючих cполук А2В6 (монографія) Суми: Сумський державний університет, 2017. УДК 539.216.2(0.034) 252 с.

Патенти

[1] Д’яченко О. В. Опанасюк А.С. Курбатов Д.І. Патент на корисну модель №114980. Заявка u 2016 10797 від 27.03. Автоматизований пристрій для нанесення плівок напівпровідників та їх твердих розчинів безвакуумним методом
[2] Д’яченко О. В. Опанасюк А.С. Курбатов Д.І. Патент на корисну модель №113142. Заявка u 2016 08112 від 10.01.2017 Спосіб отримання шарів MgO методом спрей-піролізу
[3] Доброжан О.А. Опанасюк А.С. Курбатов Д.І. Патент на корисну модель №115891. Заявка u 2016 12667 від 25.04.2017 Спосіб нанесення полікристалічних плівок багатокомпонентних сполук (Cu2(MII)(MIV)(S, Se)4 (MII: Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd, Hg; MIV: Si, Ge, Sn) методом пульсуючого спрей-піролізу
[4] Шамардін А.В., Курбатов Д.І., Д’яченко О.В., Патент на корисну модель №141172 від 25.03.2020 р. Спосіб підвищення якості тонких шарів в полікристалічних плівках Cu2ZnSnS4, отриманих без вакуумним методом спрей-піролізу, шляхом лазерного опромінення

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ:

[1] Курбатов Д.І. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік «Оптимізація властивостей тонких плівок твердих розчинів на основі сполук А2В6 для використання у сонячних перетворювачах нового покоління» Договір № Ф61/70-2015
[2] Kurbatov D. «Ukraine higher education. Renovation and modernisation of research laboratories of SSU» European Investment Bank (Luxembourg) Project. № 20120493 (19/12/2016)
[3] Курбатов Д.І. Проект держбюджетної НДР на 2018-2020 рр. «Отримання та оптимізація властивостей плівок напівпровідників (ZnO, Cu2ZnSn(S,Se)4 і металів (Ag, Cu), надрукованих на 3D-принтері, для пристроїв електроніки», № держреєстрації 0118U003576
[4] Спільний проект науково-дослідного співробітництва «Використання нових матеріалів буферних та поглинальних шарів для дешевих плівкових полікристалічних СЕ на основі ГП» (2011-2013 рр.) між Сумським державним університетом і університетом Соганг (Сеул, Південна Корея), Договір № М/209
[5] "Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства", грантовиий проект № SCOPES IZ74Z0_160564/1, Швейцарський національний науковий фонд (SNSF)
[6] Спільний проект науково-дослідного співробітництва « Оптимізація структури і фазового складу cполук SnxSy та Zn1-xMgxO для плівкових сонячних елементів третього покоління» (2018-2019 рр.) між Сумським державним університетом і State research institute Center for Physical Sciences and Technology (Вільнюс, Литва), Договір № М/80-2018
[7] Проект научно-технического сотрудничества между Сумским государственным университетом и Китайской корпорацией по экспорту и импорту электроники CEIEC (КНР, Пекин). Договор № USE-16 / 2-30D / K-13 от 05.02.2013 г.
[8] Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS), Мiнiстерство освiти i науки України, 2016-2018 № 0116U006813
[9] Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками, Мiнiстерство освiти i науки України, 2016-2018, № 0116U002619
[10] Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів, Мiнiстерство освiти i науки України, 2015-2017, № 0115U003242
[11] Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів, Мiнiстерство освiти i науки України, 2013-2015, № 0115U003242
[12] Синтез та оптимізація властивостей напівпровідникових плівок Cu2ZnSn(Ge)SSe4, отриманих безвакуумними методами, для сонячних перетворювачів третього покоління. Мiнiстерство освiти i науки України, 2017-2020, № 52.21.04-01.17/20ЗП

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Експертиза проєктів

[1] МОН України (відбір проектів молодих вчених, відбір проектів державного замовлення на НТП)
[2] Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (відбір проектів для стимулювання і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків))
[3] European Investment Bank Fund (відбір проектів за програмою «Вища освіта України»)
[4] Фонд НТСА (відбір проектів на гранти НТСА СумДУ)

Експертиза наукових публікацій у виданнях

[1] Physica status solidi (а) (Scopus, Web of Science, IF (2017-2019) – 1.795)
[2] Physica B: Condensed Matter (Scopus, Web of Science, IF (2017) – 1.453)
[3] Solid State Science (Scopus, Web of Science, IF (2017-2019) – 1.861)
[4] Journal of Physics and Chemistry of Solids (Scopus, Web of Science, IF (2018) – 2.207)
[5] Journal of Nano- and Electronic Physics (Scopus) (2015-2019)

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ:

Спільна підготовка кандидатів наук по спеціальності 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем, із колегами з Університету Валенсії (Іспанія) та Ризького технічного університету (Латвія).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

2012-2014, 2016-2018: Лауреат стипендії Кабінету міністрів України для молодих учених;

з 2002: Майстер спорту України (автомодельний спорт).