Новгородцев Анатолій Іванович

Доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна

Освіта

1978р. - закінчив Харківський національний технічний університет (ХПІ), Україна, спеціальність «Автоматика і телемеханіка».

Вчені ступені

1997р.: кандидат технічних наук, спеціальність «АСУ і системи обробки інформації» (Академія міського господарства, м. Харків).

Кандидатська дисертація

«Структурний синтез та дослідження інформаційно-керуючих систем нестаціонарних динамічних процесів».

Досвід роботи

З 1998 р. по теперішній час – доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки.

1997 р. – 2005 р. – заступник декана з наукової роботи фізико-технічного факультету.

2000 р. – отримав звання доцента.

1998 р. – доцент кафедри промислової електроніки (ПЕ) Сумського державного університету (СумДУ), Україна.

1991 р. – старший викладач;

1990 р. – молодший науковий співробітник;

1983 р. – завідувач лабораторіями кафедри;

1978 р. – зам. начальника обчислювальної машини;

1977 р. – старший інженер.

Досвід викладання

Є викладачем таких навчальних дисциплін: «Твердотільна електроніка», «Електромагнітна техніка», «Мікросхемотехніка», «Елементи систем автоматичного контролю та управління», «Енергетична електроніка», «Автономні перетворювачі».

Список основних публікацій

 1. Структурный синтез процесса хранения изделий методом преобразований Лапласа [Текст] / Г. С. Володченко, А. И. Новгородцев, В. А. Кравченко, И. А. Мартыненко // Вісник Сумського державного університету. — 1999. — №1(12). — С. 90-94.

 2. Синтез системы оценки переходной матрицы состояний [Текст] / Г. С. Володченко, А. И. Новгородцев, А. Д. Полонский // Вісник Сумського державного університету. — 1995. — №3. — С. 70-74.

 3. Теоретико-множественный подход к задаче моделирования нестационарных технологических процессов производства [Текст] / Г. С. Володченко, А. И. Новгородцев, А. Д. Полонский // Вісник Сумського державного університету. — 1996. — №2(6). — С. 98-101.

 4. Об одном методе математического моделирования процессов хранения изделий [Текст] / Г.С.. Новгородцев А.И. Володченко, В. А. Кравченко, И. А. Мартыненко // Вісник Сумського державного університету. — 1998. — №1(9). — С. 79-82.

 5. Математическое моделирование процессов хранения изделий, овощей и продуктов методами пространства состояний и преобразований Лапласа [Текст] / В. А. Кравченко, И. А. Мартыненко, Г. С. Володченко, А. И. Новгородцев // Вісник Сумського державного університету. — 1998. — №1(9). — С. 82-85.

 6. Алгоритмический синтез системы оценки состояния объекта управления в параметрическом и фазовом пространствах [Текст] / А. И. Новгородцев // Вісник Сумського державного університету. — 1995. — №3. — С. 74-77.

 7. Имитационный эксперимент для моделирования и оценивания обьектов управления с переменными параметрами [Текст] / А. И. Новгородцев, Б. К. Лопатченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2009. — №3. — С. 44-48.

 8. Оптимизация управления нестационарніми обїектами на основе динамического программирования [Текст] / А. И. Новгородцев, Б. К. Лопатченко, С. В. Доценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2006. — №10(94). — С. 20-23.

 9. Синтез системы идентификации параметрического состояния нестационарных объектов управления [Текст] / А. И. Новгородцев, Б. К. Лопатченко, И. М. Ефимов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — №2. — С. 22-26.

 10. Синтез алгоритма оценки фазового состояния динамического процесса одного класса [Текст] / А. Д. Полонский, Г. С. Володченко, А. И. Новгородцев // Вісник Сумського державного університету. — 1996. — №1(5). — С. 96-98.

 11. Оценка эффективности функционирования классификатора в системе управления [Текст] / А. Д. Полонский, Б. К. Лопатченко, А. И. Новгородцев, В. Н. Гапич // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2006. — №10(94). — С. 24-26.

 12. Распознавание состояний объектов управления по критерию Байеса в условиях неопределенности потерь [Текст] / А. Д. Полонский, Б. К. Лопатченко, А. И. Новгородцев, В. Н. Гапич // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2007. — №4. — С. 81-86.