Опанасюк Анатолій Сергійович

 

English version

Завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Тел/факс:+38(0542) 33-55-39
E-mail: [email protected]

Scopus Author ID: 20434256500
Google Scholar

ОСВIТА

2009-2011 р.: докторантура Сумського державного університету.

1981-1984 р.: аспірантура Харківського національного технічного університету «ХПІ», кафедра фізики металів і напівпровідників.

1975-1981 р.: фізико-технічний факультет Харківського національного технічного університету «ХПІ». Спеціальність «Фізика металів». Університет закінчив з відзнакою.

НАУКОВІ СТУПЕНI

2011 р.: доктор фiзико - математичних наук, спеціальність 01.04.01 - «Фізика приладів, елементів і систем» (Сумський державний університет).

1986 р.: кандидат фiзико - математичних наук, спецiальнiсть 01.04.07- «Фізика твердого тіла» (Харківський національний технічний університет «ХПІ»)

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Тема дисертації: «Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок сполук А2В6 і гетеропереходів на їх основі».

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Тема дисертації «Отримання і дослідження базових шарів телуриду кадмію для плівкових фотоелектричних перетворювачів».

ДОСВIД РОБОТИ

У 2013 р. отримав звання професора.

З 2012 р. по теперішній час, професор, в.о. завідувача та завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки.

З 2011 р. до 2012 р. - доцент кафедри прикладної фізики.

З 2009 р. до 2011 р. - докторант кафедри прикладної фізики.

З 1994 р. до 2010 р. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захистів кандидатських і докторських дисертацій К.22.01.01, Д.55.051.02, К.55.051.02,  Д.55.051.02.

З 1987 р. до 2006 р. - декан, а потім завідувач підготовчого відділення СумДУ.

З 1991 р. до 1994 р. - завідувач кафедри ЗЕФ; з 2006 по 2008 р. виконуючий обов’язки завідувача кафедри ЗЕФ.

З 1987 р. до 1991 р. - заступник завідувача кафедри ЗЕФ з наукової, а потім навчальної роботи.

1991 р. отримав звання доцента.

1989 р. - доцент кафедри загальної та експериментальної фізики (ЗЕФ) Сумського державного університету (СумДУ), Україна.

1988 р. - старший викладач.

1986 р. – асистент.

1985 р. – молодший науковий співробітник.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Автор більше ніж 300 науково-методичних робіт (з них ~40 методичних робіт та майже 100 наукових статей, більша частина з яких опублікована у високорейтингових журналах, колективної монографії та трьох посібників (у 8 томах).

Автор більше ніж 10 науково-популярних статей.

Є науковим керівником магістрів, бакалаврів і аспірантів. Під його науковим керівництвом захищено 4 кандидатські роботи:

 1. Тиркусової Надії Володимирівни «Інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів в плівках телуриду кадмію».

 2. Косяка Володимира Володимировича «Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію».

 3. Kолесника Максима Миколайовича «Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок ZnTeта гетеропереходів ZnTe/CdTe»

 4. Курбатова Дениса Ігоровича «Структурні, електрофізичні та оптичні властивості тонких плівок ZnS та гетеропереходів n-ZnS/p-CdTe»

Фахівець у області дослідження структури та фізичних властивостей плівок напівпровідникових сполук А2В6 та багатошарових структур на їх основі, які використовуються при створенні сучасних приладів мікроелектроніки.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛIКАЦIЙ

ПІДРУЧНИКИ

 1. В.М. Ігнатенко, В.Ф. Нефедченко, А.С. Опанасюк. Посібник до практичних занять з фізики: Навчальний посібник: У трьох частинах. - Суми: Видавництво СумДУ, 2008.- 545 с.

 2. А.С. Опанасюк, Б.А. Міщенко. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форми навчання. Частини 1-3. - Суми: Видавництво СумДУ, 2006.- 473 с.

 3. А.С. Опанасюк. Сучасна фізична картина світу. Мікро-, макро- та мегасвіти. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. Частини 1, 2. - Суми: Видавництво СумДУ, 2005.- 223 с.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Injection and optical spectroscopy of localized states in II-VI semiconductor films / Kurbatov D., Opanasyuk A., Khlyap H.// Advanced Aspects of Spectroscopy. – Edited by Muhammad Akhyar Farrukh / InTech Published. - 538 p.

НАУКОВІ СТАТТІ:

 1. Photoluminescence of high optical quality CdSe thin films deposited by close-spaced vacuum sublimation / Gnatenko Yu.P., Bukivskij P.M., Faryna I.O., Opanasyuk A.S., Ivashchenko M.M.// Journal of Luminescence 2014, V. 145, P. 174-177

 2. Effect of Cu negative ion implantation on physical properties of Zn1-xMnxTe films/ PogrebnjakA.D., ShypylenkoA.P., AmekuraH., TakedaY., KurbatovD.I., Opanasyuk A.S., KolotovaI.A., KozakC. // Acta Physica Polonica A. – 2013. - V.123, №. 5. - P. 939-942.

 3. Structural and sub-structural features of chemically deposited zinc oxide thin films / Berestok T.O., Opanasyuk A.S., Fochuk P.M., Bolotnikov A.E., James R.B. // Proceedings of SPIE, 2013, V.8823, P.88230Q-1–88230Q-6

 4. Raman analysis of Zn1-xMnxTe polycrystalline films / KlimovО.V., KurbatovD.I., KosyakV.V., Opanasyuk A.S., KopachV., Fochuk P.M., Bolotnikov A.E.  James R.B.// Proceedings of SPIE, 2013, V.8852, P.88521G-1–88521G-5

 5. Structural and electrical properties of ZnS/CdTe and ZnTe/CdTe hetero structures/ Kosyak V.V., Kurbatov D.I., Kolesnyk M.M., Opanasyuk A.S.,  Danilchenko S.N., Gnatenko Yu.P. // Journal of Materials Chemistry and Physics. – 2013. – V. 138. – P. 731-736.

 6. Structural and optical properties of vacuum-deposited ZnS nanostructures / Kurbatov D.I., Sofronov D.S., Khlyap H.M., Opanasyuk A.S. // Phys. Status  Solidi A. – 2013. – V. 210, №2. – Р. 291-296.

 7. Structural characteristics of Zn1-xMnxTe polycrystalline films / Kurbatov D.I.,  Klymov О.V., Opanasyuk A.S., Ponomarev A.G., Fochuk P.M., Khlyap H.M.// Proceedings of SPIE. – 2012. – V.8507. – P.8507K1–85071K6.

 8. Some structural and optical properties of thin and thick CdTe and CdxMn1-xTe films / Koval P.V., Kosyak V.V., Opanasyuk A.S., Fochuk P.M., Bolotnikov A.E., James R.B. // Proceedings of SPIE. – 2012. – V.8507. – P. P.8507J1–85071J7.

 9. Characteristics of structure formation in zinc and cadmium chalcogenide films deposited on nonorienting substrates / Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I., Kosyak V.V., Kshniakina S.I., Danilchenko S.N. // Crystallography Reports. – 2012. - V. 57, № 7. – P. 927–933.

 10. Low-temperature photolumine scence of II-VIfilms obtained byclose-spaced vacuum sublimation / Gnatenko Yu.P.,Bukivskij P.M.,Opanasyuk A.S., Kurbatov D.I., Kolesnyk M.M., Kosyak V.V., KhlyapH.// JournalofLuminescence. –2012. -V. 132. -P. 2885–2888.

 11. Properties of the window layers for the CZTSe and CZTS based solar cells/ Ivashchenko M.M. , Kurbatov D.I., Protsenko I.Yu., Cheong H. // J. Nano Electron. Phys. – 2012. - V.4, №1. -Р. 01024-1-01024-3.

 12. Structural and substructural properties of the zinc and cadmium chalcogenides (review) / Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Protsenko I.Yu., Panchal C.J., Desai M.S. // J. Nano- Еlectron. Phys. – 2011. – V.3, №1. – Р. 274-301.

 13. Structural and optical characteristics of CdSe and ZnSe films on non-oriented substrates / Ivashchenko M.M., Opanasyuk N.M., Danilchenko S.M., Starikov V.V. //Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. –2011. - V.14, №2. - Р.157-163.

 14. Growth kinetics and stoichiometry of ZnS films / Kurbatov D., Оpanasyuk A., Duvanov S., Balogh A.,  Khlyap H. // Solid State Sci. – 2011. –V. 13. – Р. 1068-1071.

 15. Structure and substructure of zinc selenide films / Ivashchenko М.М., Оpanasyuk A.S., Danilchenko S.M. // Functional Materials. – 2011. – V.18, №1. – P.18-23.

 16. Optical characteristics and composition of Сd1–xMnxTe films obtained by the close spaced sublimation technique / Kosyak V.V., Opanasyuk A.S., Koval P.V., Fochuk P.M., StarikovV.V. // J.Nano-Electron. Phys. – 2011. – V.3, №2. – P.48-58.

 17. Study of the structural and photoluminescence properties of CdTe polycrystalline films deposited by closed space vacuum sublimation / Kosyak V.V., Opanasyuk A.S., Bukivskij P.M., Gnatenko Yu.P. // J. Crystal Growth. – 2010. – V. 312. – P. 1726-1730.

 18. Luminescent and optical characteristics of zinc sulfide thin films produced by close–spased vacuum sublimation / Kurbatov D., Оpanasyuk A., Kshnyakina S., Mеlnik V., Nesprava V.// Rom. J. Phys. – 2010. – V. 55, №1–2. – Р.213-219.

 19. Native point defects in ZnS films / Kurbatov D., Kosyak V., Оpanasyuk A., Melnik V. // Physica. B. Cond. Mater. – 2009. – V.404, №23–24. – Р. 5002-5005.

 20. Substrate–temperature effect on the microstructural and optical properties of ZnS films obtained by close-spaced vacuum sublimation / Kurbatov D., Оpanasyuk A., Khlyap H.// Phys. Status Solidi A. – 2009. – V.206, №7. – P. 1549-1557.

 21. Morfological and structural characteristics of II–VI semiconductor thin films (ZnTe, CdTe, ZnS) / Kurbatov D., Kosyak V., Kolesnyk M., Оpanasyuk A. // Integr. Ferroelectr. – 2009. – V.103, №1. – P. 32-40.

 22. The substructural and optical characteristics of ZnTe thin films / Kurbatov D., Kolesnyk M., Оpanasyuk A., Loboda V. // Semicond. Phys. Quant. Electr. Optoelectron. – 2009. – V.12, № 1. – P. 35-40.

 23. ZnTe/CdTe thin films heterojunctions / Kolesnyk M.M., Оpanasyuk A.S., Tyrkusova N.V., Danilchenko S.N. // J. Nano- Electron. Phys. – 2009. – V.1, №2. – P.11-20.

 24. Electrophysical and structural characteristics of n–ZnS/p–CdTe heterojunctions /Kurbatov D.I., Оpanasyuk A.S., Opanasyuk N.M., Kosyak V.V. // J. Nano- Electron. Phys. – 2009. – V.1, №3. – P.30-42.

 25. Surface morpfology and optical properties of CdSe films obtained by the close spaced sublimation technique / Starikov V.V., Ivashchenko M.M., Оpanasyuk A.S., Perevertaylo V.L. // J. Nano- Electron. Phys. – 2009. – V.1, №4. – P.100-108.

 26. Point defect structure in CdTe and ZnTe thin films / Kosyak V.V., Kolesnik M.M., Оpanasyuk A.S. // J. Mater. Sci: Mater. El. – 2008. – V.19, №1.– P. S375-S381.

 27. Investigations of surface morphology and chemical composition Ag/ZnS/glassceramic thin films structure / Kurbatov D., Оpanasyuk A., Denisenko S., Kramchenkov A., Zaharets M. // Semicond. Phys. Quant. Electr. Optoelectron. – 2008.– V.11, № 3.– P. 252-256.

 28. Rutherford backscattering and X–ray diffraction analysis of Ag/ZnS/glass multilayer system / Balogh A.G., Duvanov S.М., Кurbatov D.І., Оpanasyuk A.S. // Photoelectronics. – 2008.– В.17.– Р.140-143.

 29. Determination of parameters of the localized states in spatial inhomogeneous semicon-ductor materials / Kolesnik M.M., Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Turkusova N.V. // Photoelectronics. – 2007. – № 16. – P. 8-13.

 30. Calculation of fermi level location and point defect ensemble in CdTe single crystal and thin films / Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S. // Semicond. Phys. Quant. Electr. Optoelectron. – 2007. –V.10, №3. – P. 95-102.

 31. Calculation of point defects ensemble in CdTe films considering transport phenomenon in gas phase / Kolesnik M.M., Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Protsenko I.Yu. // Radiat. Meas. – 2007. – V.42, № 4–5. – P. 855-858.

 32. Ensemble of point defects in single crystals and films in the case of full equilibrium and quenching / Kosyak V.V., Оpanasyuk A.S., Protsenko I.Yu. // Functional Materials. – 2005. – №4. – Р. 797-806.

 33. High-temperature injection spectroscopy of deep traps in CdTe polycrystalline films / Оpanasyuk A.S., Оpanasyuk N.N., Turkusova N.V. // Semicond. Phys. Quant. Electr. Optoelectron. – 2003. – V.6, №4. – Р. 444-449.

 34. Research of oxidation processes of a cadmium telluride film surface by ellipsometric method / Zabashta L.A., Kharchenko V.I., Оpanasyuk A.S. // Proceeding SPIE – The International Society for Optical Engineering. Polarimetry and Ellipsometry. – 1997. – V.3094. – P. 322-327.

МЕТОДИЧНІ СТАТТІ:

 1. А.С. Опанасюк. Астросоціологічний парадокс у сучасній картині світу // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та поза наукового знання. Збірник наукових праць. Випуск 4.- Суми:ВВП Мрія-1 ЛТД, УАБС,  2008.- С.

 2. Про узагальнення поняття електричного струму/Черняк Л.М., Овчаренко Ю.М., Опанасюк А.С. // Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. -2006.- В.66. - С.191-195.

 3. А.С. Опанасюк. Сучасна фізика та утвердження нової наукової парадигми // Світ фізики. – 2006. - №1.- С.3-13.

 4. А.С. Опанасюк. Фізична освіта в умовах зміни наукової парадигми // Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - 2006.- В.66. - С.47-52.

 5. А.С. Опанасюк. Наукова картина світу: на порозі зміни парадигми//Сучасна картина світу: інтеграція наукового та поза наукового знання. Збірник наукових праць. Випуск 3.- Суми:ВВП Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2004. – С. 34-46.

 6. А.С. Опанасюк. Фізична картина світу: сучасна мікрореволюція у космології // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та поза наукового знання. Збірник наукових праць. Випуск 2.- Суми:ВВП Мрія-1 ЛТД, УАБС, 2002.- С.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

Був виконавцем, відповідальним виконавцем та керівником наступних науково-дослідних робіт:

 1. Дослідження з створення багатошарових фотоелектричних перетворювачів на основі халькогенидів кадмію з ККД до 10%.

 2. Розробка еліпсометричних методів дослідження і контролю багатошарових діелектричних і напівпровідникових покриттів.

 3. Методи розрахунку і контролю параметрів багатошарових діелектричних структур на основі двокомпонентних з'єднань CdTe-HgTe.

 4. Розробка методів контролю і математичного забезпечення еліпсометра ЛЕФ-5.

 5. Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів.

 6. Дослідження електрофізичних, оптичних, структурних характеристик тонких плівок і багатошарових структур на основі сполук А2В6 та їх твердих розчинів.

 7. Отримання та дослідження плівок CdTe і твердих розчинів на його основі для СЕ та детекторів випромінювання.

 8. Дослідження структурних, оптичних, електрофізичних характеристик нових буферних шарів тонкоплівкових сонячніх елементів на основі телуриду кадмію.

 9. Використання нових матеріалів буферних та поглинальних шарів для дешевих плівкових полікристалічних сонячних елементів на основі гетеропереходів.

 10. Advanced materials for low-cost high-efficiency polycrystalline heterojunction thin films solar cells.  The joint South Korea-Ukraine project

 11. Отримання та оптимізація властивостей наноструктур і плівок сполук А2В6 та їх твердих розчинів для пристроїв оптоелектроніки, спінтроніки та геліоенергетики. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0113U000131.

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ

Читав курси «Фізичні основи електронної техніки», «Загальна фiзика», “Фізика твердого тіла», «Квантова механіка», «Історія фізики», «Концепції сучасного природознавства», «Сучасна фізична картина світу», «Освіта в умовах зміни наукової парадигми», «Нові досягнення в науці та практиці», «Контрольно-вимірювальні прилади», «Метрологія», «Твердотелектроніка».

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Член редакційної колегії наукового журналу “Журнал нано- та електронної фізики”. Член вченої та наукової ради університету.

Член вченої ради СумДУ.

Член наукової ради СумДУ.

Член вченої ради факультету ЕЛІТ СумДУ.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами СумДУ.

Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.