Попов
Сергій
Віталійович

Професор кафедри післядипломної педіатрії з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Тел. +380668129367

ОСВIТА:

Вища

ВЧЕНI СТУПЕНI:

доктор медичних наук, професор

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Стан органного кровообігу у новонароджених з гіпоксічно – ішемічною енцефалопатією, 2003 рік.

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Стан внутрішньо серцевої гемодинаміки у новонароджених раннього неонатального віку з ураженням центральною нервовою системою різного ступеню тяжкості на фоні гострої і поєднаною гіпоксії, 1991 рік.

ДОСВIД РОБОТИ:

Біля 30 років лікувальної роботи, 22 роки – науково-навчальної роботи

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

Попов С.В. Стресс-опосредованное реагирование сердечно-сосудистой системы в до- и послеоперативном периоде у лиц старшего возраста// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. – № 1. – С. 152-155. (в соавт. с Н.В.Чанцевой).

[2]

Попов С.В. Состояние ренального кровотока и его региональные особенности у новорожденных// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. – № 1. – С. 172-176.

[3]

Попов С.В. Эффективность терапии при острой почечной недостаточности новорожденных// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. – Т. 1, № 2. – С. 136-140. (в соавт. Облазницьким В.Н., Редько Е.К.).

[4]

Попов С.В. Современные особенности этиопатогенеза пиелонефрита у детей// Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2009. – Т. 2, № 2. – С. 116-120. (в соавт. с Кулизневой А.В.).

[5]

Попов С.В. Современные принципы диагностики и лечения артериальной гипертензии у подростков/ Новости медицины и фармации. Кардиология. – 2009. - № 305. – С. 63-67. (в соавт. с Гонцовой А.М.).

[6]

Попов С.В. Особенности клинико-неврологического статуса у новорожденных с гипоксическим поражением центральной нервной системы //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. – №. 1. – С. 135-138. (в соавт. Облазницким В.Н.).

[7]

Попов С.В. Особенности динамики массы тела у новорожденных в критическом состоянии в зависимости от вида вскармливания //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. – №. 1. – С. 144-147.

[8]

Попов С.В. Региональный почечный кровоток у новорожденных с почечной недостаточностью различного типа на фоне гипоксически-ишемического поражения ЦНС //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. – №. 1. – С. 148-152. (в соавт. Облазницким В.Н.).

[9]

Попов С.В. Особенности объема и концентрации внимания детей подросткового возраста, перенесших гипоксически - ишемическую энцефалопатию //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. – №. 2. – С. 124-127. (в соавт. с Бабинец А.Н., Боковой С.И.)./p>

[10]

Попов С.В. Эффективность медикаментозной терапии при острой респираторной инфекции// Здоровье ребенка. – 2010. - № 6 (27). – С. 32-36.

[11]

Попов С.В. Влияние вида вскармливания на динамику массы тела у новорожденных с неонатальной энцефалопатией тяжелой степени// Современная педиатрия. – 2010. - № 6 (34). – С. 75-76.

[12]

Попов С.В. Особенности внутрисердечной гемодинамики, вегетативного гомеостаза у детей, родившихся недоношенными //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. – №. 1. – С. 178-182. (в соавт. с Боковой С.И.).

[13]

Попов С.В. Некоторые особенности диагностики и лечения артериальной гипертензии в детском возрасте //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2011. – №. 1. – С. 193-197.

[14]

Попов С.В. Стан серцево-судинної системи у дітей, народжених недоношеними// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т.446, № 4. - С. 124. (в соавт. с Боковой С.И.).

[15]

Попов С.В. Вплив гіпоксичного фактора на імунну систему у дітей постнеонатального віку// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т.446, № 4. - С. 124-125. (в соавт. с Касян С.Н.).

[16]

Попов С.В. Влияние рождения поздненедоношенными на познавательные функции в 11-12-летнем возрасте// Здоровье ребенка. – 2011. - № 4 (31). – С. 60-63. (в соавт. с Боковой С.И.).

[17]

Попов С.В. Особливості ураження органів і систем у разі гипоксічно – ішемічної енцефалопатії у дітей //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – №. 1. – С. 100-103. (в соавт. с Касян С.Н.).

[18]

Попов С.В. Історичні аспекти діабетології: відкриття інсуліну //Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2012. – №. 1. – С. 188-194. (в соавт. с Мелеховець О.К., Деміхова Н.В., Винниченко Л.Б., Подорога О.І., Мурга І.В., Закорко І.М., Ковчун І.В.).

[19]

Попов С.В. Изменения систолодиастолической функции сердца в зависимости от особенностей анамнеза жизни у детей школьного возраста, рожденных поздненедоношенными// Здоровье ребенка. – 2012. - № 6 (41). – С. 107-112. (в соавт. с Боковой С.И.).

[20]

Попов С.В. Состояние сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста, рожденных поздненедоношенными// Перинатология и педиатрия. – 2012. - № 4 (52). – С. 72-76. (в соавт. с Боковой С.И.).

[21]

Попов С. В., Мелеховець О. К., Деміхова Н. В., Винниченко Л. Б. Препарат високої метаболічної активності кокарніт у лікуванні діабетичної автономної нейропатії серця // Лікарська справа. Врачебное дело. - № 3-4, 2012. – С. 75- 81.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Приймає участь у наукової програмі «Особливості стану здоров'я дитячого та дорослого населення під впливом шкідливих чинників зовнішнього середовища» СумДУ

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття звання кандидата медичних наук