Протасова Тетяна Олександрівна

Старший викладач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: [email protected]

Освіта

Вища, навчалась на факультеті автоматизації та приладобудування Харківського політехнічного інституту (тепер Харківський національний технічний університет) «ХПІ», Україна.

Спеціальність «Інформаційно-вимірювальна техніка»,  присвоєна кваліфікація «інженер-електрик».

Інститут закінчила з відзнакою.

Досвід роботи

Інженер кафедри Загальної електротехніки

Асистент кафедри Промислової електроніки

Аспірант кафедри Електроніки і комп’ютерної техніки

Старший викладач кафедри Електроніки і комп’ютерної техніки

Виконувала обов’язки заступника декана з навчально-організаційної роботи фізико-технічного факультету СумДУ, неодноразово виконувала обов’язки куратора студентських груп спеціальності Електронні системи

Досвід викладання

Є викладачем таких навчальних дисциплін: «Дискретна математика», «Цифрова схемотехніка», «Керуючі системи», «Моделювання в електроніці», «Цифрові автомати», «Інформаційні основи електронної техніки», «Засоби відображення інформації», «Електронні промислові пристрої».

Список основних публікацій

 1. Калашникова Н.И., Онанченко Е.Л., Протасова Т.А. Алгоритм вычисления вероятностных характеристик системы связи на основе алгебры матриц // Вісник Сумського державного університету. – 1994. - №2. – С.80-83.

 2. Онанченко Е.Л., Протасова Т.А. Преобразование позиционных кодов в биномиальные с многозначным алфавитом // Вісник Сумського державного університету. – 1995. - №3. – С.63-66.

 3. Онанченко Е.Л., Протасова Т.А. Алгоритм формирования комбинаторных кодов на основе многозначних биномиальных чисел // Вісник Сумського державного університету. – 1996. - №1(5). – С.84-88.

 4. Протасова Т.А. Сжатие телевизионных изображений методом слоев // Вісник Сумського державного університету. – 1996. - №2 (6). – С.76-80.

 5. Онанченко Е.Л., Протасова Т.А. Алгоритм исправления ошибок в кодах-композициях // Вісник Сумського державного університету. – 1996. - №2 (6). – С.92-94.

 6. Борисенко А.А., Протасова Т.А. Фильтрация телевизионных изображений в физическом эксперименте // Вісник Сумського державного університету. – 1997. - №1(7). – С.174-176.

 7. Борисенко А.А., Протасова Т.А. О разложении стационарного вероятностного источника информации // Вісник Сумського державного університету. – 1997. - №2 (8). – С.96-101.

 8. Протасова Т.А., Онанченко Е.Л., Калигаева О.А., Калашников В.В., Бугай В.Д. Синтез комбинаторных конфигураций на основе многозначных биномиальных кодов // Вісник Сумського державного університету. – 1997. - №2 (8). – С.103-109.

 9. Борисенко А.А., Протасова Т.А. Обработка цифровых телевизионных изображений методом локальных срезов // Вісник Сумського державного університету. – 2000. - №16. – С.72-77.

 10. Протасова Т.А. Машинная обработка электронографических изображений на основе метода срезов // Вісник Сумського державного університету. – 2000. - №17. – С.72-75.

 11. Протасова Т.А. Метод сжатия двоичных сообщений на основе многозначных биномиальных чисел и устройство для его реализации // Вісник Сумського державного університету. – 2003. - №11 (57). – С.122-134.

 12. Протасова Т.А. Формирователь сочетаний на основе многозначных биномиальных чисел // Вісник Сумського державного університету. – 2005. - №9 (81). – С.32-38.

 13. Борисенко А.А., Онанченко Е.Л., Протасова Т.А., Бражник И.Е., Сависько О.В. Счетный автомат на основе многозначной биномиальной логике // Вісник Сумського державного університету. – 2007. - №4. – С.77-80.

 14. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Бражник И.Е., Червякова Л.П. Реверсивные биномиальные счетчики // Вісник Сумського державного університету. – 2009. - №2. – С.158-164.

 15. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Протасова Е.А. Синтез композиций на основе многозначных биномиальных чисел // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. - №4. – С.100-103.

 16. Борисенко А.А., Протасова Т.А., Протасова Е.А., Кобяков А.Н. Нумерация композиций на основе многозначных биномиальных чисел // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - 2012. - №1. – С.59-62.

 17. А.А.Борисенко, Т.А. Протасова, Е.А. Протасова, В.Ю.Сидоренко, Многозначные биномиальные счетчики, Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія Нові рішення в сучасних технологіях. № 18(991), С. 87-92. (2013).