Романюк
Оксана
Костянтинівна

Доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: [email protected]
Тел. +38-050-2031068

ОСВIТА:

1978-1983

лікувальна справа Тернопільська медична академія ім. І.Ю.Горбачевського

1983-1984

інтернатура зі спеціалізації «Педіатрія» - Тернопільська медична академія ім. І.Ю.Горбачевського

1996-2000

робота над кандидатською дисертацією, ступінь кандидата медичних наук - Сумський державний університет

ВЧЕНI СТУПЕНI:

кандидат медичних наук

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Особливості становлення неспецифічного імунітету у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку (2000 р.)

ДОСВIД РОБОТИ:

1983-1984 рр.

інтернатура зі спеціалізації «Педіатрія» -Тернопільська медична академія ім. І.Ю.Горбачевського

1985-1987 рр.

завідувач педіатричним відділенням Тернопільської центральної лікарні

1988

спеціалізація з дитячої алергології - Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупіка

1987-1996 рр.

лікар-алерголог Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, обласний дитячий алерголог

1996-1998 рр.

клінічна ординатура – Сумський державний університет

1998–2001 рр.

асистент кафедри дитячих хвороб Сумського державного університету

2001

доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій Сумського державного університету

2003

Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

Сміян О. І., Горбась В. А., Січненко П. І.. Романюк О. К., Васильєва О. Г. Особливості продукції інтерлейкіна–8 у дітей з негоспітальними пневмоніями // Імунологія та алергологія. - 2008. - №1. - С. 56.

[2]

Сміян О. І., Горбась В. А.,Січненко П. І., Романюк О. К. Стан обміну цинку в дітей з пневмоніями // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2008. - №3. - С. 67

[3]

Сміян О. І., Січненко П. І., Романюк О. К., Васильєва О. Г., Горбась В. А. Лораксон у лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2008.- №11.

[4]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Горбась В. А. Оптимизация противовоспалительной терапии при пневмониях у детей Педіатрія, акушерство та гінекологія Матеріали І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування». - Київ, 2009.- С. 129.

[5]

Romanijk O., Otesania Olamide Smoking amond minors and there effects on organism Матеріали науково-практичних конференцій студенів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання клінічної медицини», Суми, 2010

[6]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Романюк О. О., Січненко П. І. Взаємозв’язок концентрації цинку та імунного гомеостазу в дітей з негоспітальними пневмоніями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. - Т. 71. - №5. - C. 90.

[7]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Романюк О. О., Січненко П. І. Взаємозв’язок мікроелементів та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями // Вісник СумДУ.- 2009. - Т2. - №2. - C. 134 – 144.

[8]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Горбась В. А. Оптимизация противовоспалительной терапии при пневмониях у детей Педіатрія, акушерство та гінекологія Матеріали І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування». - Київ, 2009.- С. 129.

[9]

Смиян А. И., Бында Т. П., Мощич А. П., Сичненко П. И. Глюкокортикоидная активность надпочечников у детей раннего возраста, больных острой пневмонией Материалы III Конгесса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания».- Москва, 2011.- с.62 - 63.

[10]

Сміян О. І., Романюк О. К., Січненко П. І., Бинда Т. П., Горбась В. А., Мощич О. П., Васильєва О. Г. Клінічний випадок псевдогіпоальдостеронізму // Вісник СумДУ.-2010.- №2. - С.181 - 185.

[11]

Савельєва-Кулик Н. О., Сміян О. І., Мощич О. П., Бинда Т. П., Січненко П. І., Романюк О. К. Ефективність застосування сульфату цинку в терапії вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Современная педиатрия. - 2011. - №3 (37). - С. 48 - 50.

[12]

Сміян О. І., Горбась В. А., Бинда Т. П., Мощич О. П., Січненко П. І., Романюк О. К., Васильєва О. Г., Потапова А. О. Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей шкільного віку // Лікарська справа. - 2012. - № 3 - 4. - С. 67 - 70.

[13]

Сміян О. І., Мозгова Ю. А., Бинда Т. П., Романюк О. К., Моісеєнко Н. М., Павлюкова Н. А. Значення ультразвукового дослідження в діагностиці тонзилогенних уражень серцево-судинної системи у дітей //Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 2012. - №4 (452). - С. 19 - 22.

[14]

Романюк О.К., Сміян К.О. Мала маса тіла при народженні – проблема лише раннього дитинства? //З турботою про дитину №3(30) квітень 2012р. С. 3-7.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції (№ держреєстрації 0109U008514)

Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями (№ держреєстрації 0111U009163)