Романюк Анатолій Миколайович

English version

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

 • Завідувач кафедри патологічної анатомії
 • Контактна інформація
  Адреса: Сумський державний унiверситет
  вул. Римського-Корсакова, 2
  E-mail: [email protected]
  Тел.0956006435

ОСВIТА: Тернопільський державний медичний інститут 1974-1980рр.

Аспірантура у Тернопільському державному медичному інституті 1980-1983рр.

ВЧЕНI СТУПЕНI: кандидат медичних наук зі спеціальності нормальна анатомія (Київ, 1984) ,

доктор медичних наук зі спеціальностей нормальна анатомія та патологічна анатомія (Харків , 1992 ).

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ  «Морфофункціональні порушення кісток скелета при опіковій хворобі та шляхи їх корекції»

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ  «Морфофункціональні  та реадаптаційні перетворення у довгих трубчастих кістках в умовах  різних режимів рухової активності»

ДОСВIД РОБОТИ:

з 1983 року асистент кафедри патологічної анатомії Тернопільського державного медичного інституту  та патологоанатом Тернопільської міської лікарні,

з 1993р. професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ

Посібники та підручники  з патологічної анатомії.

 1. Посібник “Патологічна анатомія”: автори Я.Я.Боднар, О.Є.Кузів, А.М. Романюк Тернопіль.”Укрмедкнига”, 2003, 264с.

 2. Посібник з біопсійно-секційного курсу: автори Я.Я.Боднар, А.М. Романюк, О.Є.Кузів, Тернопіль.”Укрмедкнига”, 2002, 188с.

 3. Short course of general pathology. (Part 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9). Навчальний посібник. Вид-во  СумДУ.- Ч.1.– 2007.– С. 181.   

 4. Macropreparations. Systemic pathology. Навчальний посібник. Вид-во СумДУ.- 2007.– С.61.

 5.  Macropreparations. General pathology. Навчальний посібник. Вид-во СумДУ.- 2007.– C.78

 6. Патоморфологія. Я.Я. Боднар, А.М. Романюк – Тернопіль: ТДМУ,2009. – 496с.

 7. Short course of pathomorphology: Ya.Bodnar, A. Romaniuk, R. Bodnar, K. Romaniuk,  V.Voloshyn. Ternopil,TSMU, Ukrmedknyha. 2011. 544p.

Статті за темою наукових досліджень.

 1. Лахтін Ю. В., Романюк А. М., Кузенко Є. В.Прооксидантний стан в яснах щурів при дії хімічних чинників малої інтенсивності // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, №3. –С.94-96.

 2. Патологічна біомінералізація при патології щитоподібної залози/ А.М.Романюк, Р.А.Москаленко, А.В.Рєзник, В.А.Лукаш, С.О.Мостова// Український медичний альманах.- 2013. - №3.- С.212.

 3. Романюк А.М. Досвід проведення першої всеукраїнської олімпіади з патологічної анатомії // Український медичний альманах.- 2013. - №3.-С.124-125.

 4. Романюк А.М.Морфологічні зміни у статевих органах (сім’яники, передміхурова залоза) в умовах   впливу на організм солей важких металів/ А.М.Романюк, С.В.Сауляк, Ю.В.Москаленко,  О.К.Романюк, А.О.Шкрьоба // Таврический медико-биологический вестник, - 2013.-Т.16, №1, ч.1 .  – С.210-211.

 5. Moskalenko R.A., Romaniuk A.M., Zakorko I-M.S., Piddubny A.M. Ectopic mineral formation in the prostate gland  /R.A. Moskalenko, A.M. Romaniuk, I-M.S. Zakorko, A.M. Piddubny // Морфология. - 2011. - Т.V, №4. - С. 5-9.

 6. Moskalenko, R. Intrafollicular pressure of colloid thyroid gland determinate the type of folliculogenesis / R. Moskalenko., A. Romanyuk., A. Lohvyn // Georgian Medical News. - 2012. - Vol.205, No.4. -P.67-73.

 7. Medical discourse in pathological anatomy / Moskalenko R., Tatsenko N., Romanyuk A [et al] // Georgian medical news. - 2012. - Vol. 206, No.5. - P. 63-67.

 8. Ринжук, Т. Л. Аналіз особливостей природжених вад розвитку в окремих регіонах України / Т. Л. Ринжук, А. М. Романюк, І. М. Лукавенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 1999. — №3(14). — С. 77-83.

 9. Романюк, A.M. Вплив несприятливих чинників на морфофункціональний тестикулярний гомеостаз  / A.M. Романюк, С.В. Сауляк, Ю.В. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2011. — № 1. — С. 32-39.

 10. Сперматогенна функція в умовах впливу солей важких металів і корекції препаратом «Тівортін» / А.М.Романюк, С.В.Сауляк, Ю.В.Москаленко, Р.А.Москаленко // Лікарська справа. – 2012. - №1-2. - С.123-128.

 11. Романюк А.М., Москаленко Р.А Гістологічні зміни фолікулярного апарату щитоподібної залози в умовах тривалого впливу солей важких металів  / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник морфології. - Вінниця, 2007. - №2. - С. 140-143.

 12. Москаленко Р.А., Романюк А.М., Будко Г.Ю., Карпенко Л.І., Сущенко С.М. / Р.А. Москаленко, А.М. Романюк, Г.Ю. Будко, Л.І. Карпенко, С.М. Сущенко // Український морфологічний альманах. - Луганськ. - 2010. - Т.8, №1. - С. 62-64.

 13. Романюк, А.М. Еволюція поглядів на будову і функцію щитоподібної залози  / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2008. — №2, Т.2. — С. 23-28

 14. Romaniuk A.M., Saulyak S.V., Moskalenko Yu.V., Moskalenko R.A.,Budko H.Yu.Зміни мікроелементного статусу сім’яників щурів в умовах підвищеного надходження солей важких металів /A.M. Romaniuk, S.V. Saulyak, Yu.V. Moskalenko, R.A. Moskalenko,H.Yu.Budko // Морфология. - 2011.- Т.V, №2. - С. 55-60.

 15. Карпенко, Л. І. Імунні та ендокринні порушення в ендометрії робітниць промислових підприємств при дисфункціональних маткових кровотечах  / Л. І. Карпенко, А. М. Романюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 1999. — №3(14). — С. 126-130.

 16. Клинико-морфологические особенности диагностики первичного рака маточных труб  / А.Н. Романюк, Г.А. Сумцов, Д.Г. Сумцов, Н.И. Гирявенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2009. — № 2, Т.2. — С. 121-127.

 17. Романюк, А.М. Клініко-структурно-морфологічні особливості фатальних та нефатальних мозкових інсультів  / А.М. Романюк, Л.І. Карпенко, О.І. Коленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2005. — №3(75). — С. 73-78.

 18. Морфологические изменения кишечника при экспериментальной острой кишечной инфекции в условиях терапии коллоидным серебром / Е.С. Половьян, Н.Д. Чемич, Р.А. Москаленко, А.Н. Романюк // Georgian medical news. - 2012. - № 6 (207). - С. 63-67.

 19. Морфологические особенности острых пневмоний у детей раннего возраста / А.И. Смиян, А.Н. Романюк, Д.Т. Самир, Т.П. Бында // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2004. — №7(66). — С. 58-62.

 20. Романюк, А.М. Морфологічні зміни в тканинах регенерату кістки на ранньому госпітальному етапі травматичної хвороби  / А.М. Романюк, В.Д. Шищук, Д.В. Шищук // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2005. — №7(79). — С. 168-173.

 21. Романюк, А.М. Морфологічні зміни екзокринного апарату підшлункової залози за умов гострої дії солей важких металів  / А.М. Романюк, О.В. Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2007. — №1. — С. 27-31.

 22. Романюк, А.М. Морфологічні зміни кісткової тканини у молодому віці на ранніх стадіях опікової хвороби / А.М. Романюк, О.С. Моісеєнко // Вісник Сумського державного університету. - 1999. - №2(13). - С.139-141.

 23. Романюк А.М., Сауляк С.В., Москаленко Ю.В., Москлаенко Р.А. Морфологічні зміни сім’яників щурів в умовах гіпермікроелементозу  / А.М. Романюк,С.В. Сауляк, Ю.В. Москаленко, Р.А. Москаленко // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава. - 2011. - Т.2, №2. - С. 64-69.

 24. Романюк, А.М. Морфологічні зміни у тонкій кишці в умовах гострої дії на організм солей важких металів  / А.М. Романюк, О.В. Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2007. — №1. — С. 39-42.

 25. Романюк А.М., Москаленко Р.А. Морфологічні зміни щитоподібної залози статевозрілих щурів в умовах впливу солей важких металів  / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Світ медицини і біології. - Полтава, 2008. - №2. - С. 44-46.Романюк, А.М. Морфологічні зміни щитоподібної залози статевонезрілих щурів в умовах дії мікроелементозу  / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Український морфологічний альманах. - 2008. - Т.6, №1. - С. 136-137

 26. Романюк, А.М. Морфологічні особливості реакції кісткової тканини на дію термічного ураження та солей важких металів  / А.М. Романюк, О.С. Моїсеєнко, К.А. Романюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №8(92). — С. 5-10.

 27. Романюк, А.М. Морфологічні особливості структурних змін щитовидної залози при різних видах її патології / А.М. Романюк, Л.І. Карпенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2003. — №9(55). — С. 54-56.

 28. Морфологічні та епідеміологічні особливості раку молочної залози у Сумській області  / А.М. Романюк, В.І. Конанихін, В.В. Андрющенко, В.А. Лукаш // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2004. — №7(66). — С. 81-84.

 29. Романюк А.М., Сауляк С.В., Москаленко Р.А., Бончев С.Д., Станіславов О.С. Морфофункціональні зміни сперматогенезу в умовах впливу мікроелементозу / А.М. Романюк, С.В. Сауляк, Р.А. Москаленко, С.Д. Бончев, О.С. Станіславов // Український морфологічний альманах. - 2011. - Т.9, №3. (додаток) - С. 23-24.

 30. Романюк, А.Н. Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни  / А.Н. Романюк // Вісник Сумського державного університету. — 1994. — №1. — С. 123-130.

 31. Рынжук, Т.Л. Некоторые аспекты диагностики и структуры врожденных пороков развития  / Т.Л. Рынжук, А.Н. Романюк, А.В. Скопюк // Вісник Сумського державного університету. — 1996. — №2(6). — С. 111-114.

 32. Романюк, А.Н. Особенности влияния антисептических растворов на костную и хрящевую ткань молодых белых крыс в условиях субхронического эксперимента / А.Н. Романюк, Д.Б. Овечкин // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №2(86). — С. 18-21.

 33. Романюк, А.Н. Особенности фолликулогенеза в щитовидой железе крыс в условиях влияния солей тяжелых металлов / А.Н. Романюк, Р.А. Москаленко, А.В. Логвин // Российский медико-биологический вестник. - 2010. - №4. - С. 8-15.

 34. Романюк, А.М. Особливості будови, мінерального обміну та їх корекція в кістках скелета після термічного ураження та впливу солей важких металів  / А.М. Романюк, О.С. Моїсеєнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №2(86). — С. 10-14.

 35. Романюк, А.М. Особливості метаболізму деяких мікроелементів у тканинах молочної залози за умов проліферативної патології  / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №2(86). — С. 72-76.

 36. Особливості морфологічних змін у м`яких тканинах при політравмі на ранньому госпітальному етапі травматичної хвороби  / А.М. Романюк, В.Д. Шищук, О.С. Мойсеєнко, О.М. Аверіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №2(86). — С. 77-84.

 37. Романюк, А.М. Особливості обміну мікроелементів у щитоподібній залозі при проліферативних захворюваннях в умовах впливу солей важких металів / А.М. Романюк, Р.А. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2007. — №1. — С. 9-13.

 38. Романюк, А.М. Патоморфологія внутрішніх органів та кісткової тканини при опіковій хворобі у зрілому віці / А.М. Романюк, О.С. Моісеєнко, К.А. Романюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 1999. — №3(14). — С. 9-14.

 39. Романюк, А.М. Порівняльний аналіз інтенсивності карієсу у дорослого населення різних екологічних регіонів Сумщини  / А.М. Романюк, Є.В. Кузенко, Ю.В. Лахтін // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. - 2011. - Т. 2, № 1. - С. 142-148.

 40. Романюк, А.М. Порівняльний аналіз поширеності та інтенсивності карієсу серед дітей різних екологічних регіонів Сумщини  / А.М. Романюк, Є.В. Кузенко, О.І. Кузенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2011. — № 1. — С. 198-201

 41. Система підтримки прийняття рішень в діагностиці проліферативних процесів молочної залози / Романюк А.М., Москаленко Р.А., Линдін М.С., Карпенко Л.І., Будко Г.Ю. //Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2010. – № 2. - С.143-148

 42. Карпенко, Л.І. Структура патоморфологічних змін ендометрію у жінок Сумського регіону  / Л.І. Карпенко, А.М. Романюк // Вісник Сумського державного університету. - 1999. - №2(13). - С. 167-170.

 43. Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів  / А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, О.М. Аверіна та ін. // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2007. — №1. — С. 43-47.

 44. Ультраструктура остеобластів в умовах дії екологічних чинників та їх корекції / А.М. Романюк, О.М. Гортинська, Л.І. Карпенко, Г.Ю. Будко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2006. — №2(86). — С. 14-18.

 45. Романюк А.Н. Динамика изменений органометрических показателей надпочечных желез    половозрелых крыс – самцов после завершения ингаляций толуола и введения настойки эхинацеи пурпурной им на протяжении двух месяцев// Український морфологічний альманах. – 2011. – Том 9, №3. –С.5-7.

 46. Романюк А.Н.Субмикроскопические особенности реагирования надпочечных желез в нагревающеммикроклимате // Український медичний альманах. – 2010. – Том 13, №5. –С.79.

 47. Кузенко Є. В. Романюк А. М. Дослідження впливу комбінації солей важких металів на клітинах стовбурової зони амелогенезу щурів invitro// Український морфологічний альманах. – 2011. – Том 9, №3.-C.153-154.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

2001-2012: Морфофункціональні зміни внутрішніх органів та скелета під впливом несприятливих ендо-та екзогенних чинників і шляхи їх корекції № 0109U001388

1995-2001: Вивчення стану здоров’я дитячого і дорослого населення Сумської області в у мовах впливу соціальних, економічних і екологічних чинників0101U002098

2002-2008: Вивчення впливу несприятливих  зовнішніх чинників Сумської області на стан здоров’я населення № 0105U002471

З 2013: Морфогенез патологічних процесів

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ

захищено 10 кандидатських дисертацій, виконується 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамота Міністерства освіти та науки України