Швачко Світлана Олексіївна

академік Академії Наук Вищої школи України, академік Академії Наук Вищої освіти України, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри теорії та практики перекладу

Член спеціалізованих вчених рад при Київському національному лінгвістичному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразiна; член редколегії наукових збірників (Вісник Харківського національного університету, Вісник Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Європейського університету, тощо).

Тел. (0542) 68-78-81
[email protected]
кімната ЕТ – 127

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

ЗакінчилаГорлiвськийпедінститут. Захистила: кандидатську дисертацію на тему „Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i ваги)”у1971 році;докторську дисертацію на тему „Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості”у 1982 р. Працює в СумДУ з 1994р.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1923

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до мовознавства, концептуальні аспекти перекладу, теорія перекладу; лінгво-когнітивні аспекти квантитативності; актуальні проблеми теорії та практики перекладу; студентський науковий семінар; основи синхронного перекладу, науково-дослідна робота, порівняльна лексикологія англійської та української мов.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Категоріїкількості у дистантних мовах, типологічніаспекти, категоріїтекстів, метамоваперекладу, iнтеграцiявербальних та невербальних засобів спілкування, наївна та науковакартинисвіту.

ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ

Відзнаки:

Знаки "За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР" (1974 р.), «Победитель социалистического соревнования 1974 года» Коллегии Минпроса УССР и президиума Укр. респ. комитета профсоюза работников просв., высш.шк. и научн. учр., знак "Відмінник народної освіти України" (1984 р.), медаль А.С. Макаренка (1988 р.), звання Заслужений професор Сумського державного університету (2005р.), звання «Жінка року» Американського біографічного інституту (2005 р.), знак "Відмінник освіти України" (2007 р.), почесна грамота Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" (вересень 2008 р.), Нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2010 р.),знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Стажування:

2012р. - стажування у Харківськомунаціональномууніверситетіім. В.Н.Каразіна

2012р. – стажування: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт Языкознания Российской академии наук», Россия, г. Москва

НАУКОВІ ПРАЦІ

 Монографії:      

 1. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти. – Суми:Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1032 .

 2. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія / С. О. Швачко, Т. О. Анохіна, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, Г. Б. Козловська, Ю. В. Косенко, С. В. Подолкова, В. О. Самохіна, І. В. Соколова, Г. В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

 3. Сяйво забутих слів: монографія / укладач С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 107 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30178 .

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С. О. Швачко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6099 .

 2. Числівник англійської мови: навч. посіб./ С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова та ін.; за заг. ред. С. О. Швачко. - Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 171 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753

 3. У царині номінативних та комунікативних одиниць: збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / С. О. Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. — 168 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17550

 4. Методичні вказівки "Зошит майбутніх перекладачів" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад. С. О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2153.doc'

 5. Методичні вказівки до практичних робіт "Монолексемні та полілексемні аспекти" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: С. О. Швачко, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1385.pdf'

 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Студентський науковий семінар» / Уклад. С. О. Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010– 43 с. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2847.rar'

 7. Методичні вказівки "Порівняльна стилістика англійської та української мов" до практичних занять з дисциплін "Порівняльна стилістика англійської та української мов" для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Уклад. С. О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2782.doc'

 8. Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності: конспект лекцій / укладач С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 139 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24557 .

 9. Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в англомовному дискурсі : методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни“Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності” для студентів спеціальностей 7.020303 “Переклад”, 8.020303 “Переклад” денної форми навчання / укладач С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 34 с.

 10. Теорія перекладу : конспект лекцій / укладач С. О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 130 с.

Швачко С.О. виступає на захистах кандидатських та докторських дисертацій, постійно рецензує монографії, підручники, дисертації.

За високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами Швачко С.О. нагороджена медаллю А.С.Макаренка (1988 р.), знаками „Вiдмiнник народної освіти України” (1984 р.), „За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР” (1974р.).Швачко С.О. стажувалася у Великій Британiї та Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т Рузвельта, Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалась (Американським бiблiографiчним інститутом) жінкою року. Швачко С.О. є автором 200 наукових праць, навчально-методичних вказівок та рекомендацій. Підготовила до захисту 10 аспірантів із спеціальності 10.02.04 – германські мови. За час роботи в Сумському державному університеті виявила себе висококваліфікованим науково-педагогічним працівником, вмілим організатором навчального процесу.

Швачко Світлана Олексіївна має звання „Заслужений професор Сумського державного університету”, „Відмінник освіти України 2007 р.”.

Персональна сторінка Швачко Світлани Олексіївни: http://shvachko.blogspot.com/

Список наукових праць Швачко Світлани Олексіївни

Гема, М. Шляхи вербалізації категорії негації в англійській мові / М.Гема, С.О.Швачко // Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали ІV Всецкраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2013 р.). - Горловка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ "ДДПУ", 2013. - С.42-45. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30532

Швачко, С.О. Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської мови [Текст] / С.О. Швачко// Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали ІVВсеукраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2013 р.). – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – 172 с. – С. 154-157. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30560