Січненко
Петро
Іванович

Доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Сумська міська дитяча клінічна лікарня.
Кафедра педіатрії післядипломної освіти
з курсами пропедевтичної педіатрії та дитячих інфекцій
E-mail: [email protected]
Тел. 25-75-34

ОСВIТА:

Вища

ВЧЕНI СТУПЕНI:

Кандидат медичних наук

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

«Клинико-патогенетическое значение исследования фактора активации тромбоцитов внутриклеточного кальция при бронхиальной астме у детей»

ДОСВIД РОБОТИ:

20 років

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

К вопросу об инфицированности детей с бронхиальной астмой возбудителями микоплазмоза и хламидиоза : Одеський медичний журнал, №4, 2009

[2]

Взаємозв’язок мікроелементів та імунного гомеостазу у дітей з не госпітальними пневмоніями: Вісник СумДУ, Т2, №2, 2009.

[3]

Взаємозвязок концентрації цинку та імунного гомеостазу в дітей з негоспітальними пневмоніями: Педіатрія, акушерство та гінекологія, Том 71, №5, 2009.

[4]

Клінічний випадок псевдогіпоальдостеронізму Вісник СумДУ.-2010.- №2. - С.181 - 185.

[5]

Методичні вказівки до практичного заняття «Догляд за хворими» з дисципліни «Пропедевтична педіатрія» (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання Суми Вид-во СумДУ, 2012. С.124

[6]

Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості Ж. Здоровье ребенка №4(39), 2012 С.35-38

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

«Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями»

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Член вченої ради медичного інституту СУМДУ, член асоціації педіатрів України